«Φορολογία & Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων»

    Από: Startup Team

Το ΜΙΤ Enterprise Forum Greece συνεχίζει τη διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών ημερίδων για νέους επιχειρηματίες από το χώρο της τεχνολογίας και των επιστημών.
Η τέταρτη ημερίδα του θεματικού κύκλου, θα αφορά θέματα όπως φορολογικά, χρηματοδότησης και προγράμματα επιχορηγήσεων ειδικά για επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας με τίτλο «Φορολογία & Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων». Η ημερίδα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΥ την Τρίτη 17 Ιουνίου, στις 16:00, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Φορολογία & Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων – Ενότητες ημερίδας

1. Επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα και φορολογία
Διαθέσιμες νομικές οντότητες για την έναρξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το ισχύον φορολογικό πλαίσιο αυτών

2. Φορολογικά κίνητρα και επιχορηγήσεις

Φορολογικοί αναπτυξιακοί νόμοι και τα παρεχόμενα κίνητρα αυτών – εναλλακτικά σχήματα χρηματοδότησης μέσω κοινοτικών επιχορηγήσεων, fast track επενδύσεις

3. Σημαντικά φορολογικά ζητήματα

Συνεχείς νομοθετικές τροποποιήσεις του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου, φορολογικοί έλεγχοι, τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών – transfer pricing, ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες – CFC rules κ.α.

4. Ανοικτή Συζήτηση

Συζήτηση αναφορικά με τις προαναφερθείσες ενότητες καθώς και λοιπά επιχειρηματικά ζητήματα με φορολογικές προεκτάσεις

Αναλυτικό πρόγραμμα: www.mitefgreece.org

Βιογραφικά εισηγητών EY

Ριάνα Ζαννή, Director EY

Αγγελική Γκλεζάκου, Senior Manager EY