Ο διαγωνισμός Blue Growth Piraeus ξεκινά!

    Από: Startup Team

To Blue Growth Piraeus είναι ο 1ος διαγωνισμός καινοτομίας για την θαλάσσια οικονομία. Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών θέτοντας την θάλασσα ξανά και υπο νέο πρίσμα στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης. Πράσινη ναυτιλία, αειφόρος παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, νέες τεχνολογίες στη ναυσιπλοΐα αποτελούν ενδεικτικά θεματικές ενότητες στις οποίες αναζητούνται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους παραπάνω τομείς καθώς και να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει νέους επιχειρηματίες για τις ευκαιρίες της θαλάσσιας οικονομίας.

Blue Growth , μια θάλασσα καινοτομίας …στον Πειραιά!

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών ιδεών είναι η 30η Ιουνίου 2014.

Όσες προτάσεις κατατεθούν έγκυρα και έγκαιρα στο ηλεκτρονικό σύστημα του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης το χρονικό διάστημα 1 έως 9 Ιουλίου 2014.

Οι πέντε (5) ομάδες που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες θα κληθούν σε παρουσίαση των προτάσεων τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινώσει η διοργανώτρια.

περισσότερα εδώ