9 υποτροφίες για διπλωματούχους του ΕΜΠ

    Από: Startup Team

Πηγή epidotisimag.gr

Εννέα υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, από τις οποίες οι πέντε στο εξωτερικό και οι τέσσερις στο εσωτερικό, για διπλωματούχους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) προκηρύσσει το Ίδρυμα Ευγενίδου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Το ετήσιο ύψος των υποτροφιών ορίζεται στο ποσό των $6.000 για το εσωτερικό και $12.000 για το εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να είναι έως 27 ετών,
  • να έχουν ήδη γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ ή σε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού,
  • να μη διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα,
  • να μην επιχορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές από άλλες πηγές και
  • ο βαθμός του διπλώματός τους να είναι τουλάχιστον 7,5.

Για την επιλογή των υποτρόφων, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο μέρους ή όλου των κυρίων κατευθύνσεων της σχολής από την οποία προέρχονται.

Διαβάστε Περισσότερα στο epidotisimag.gr