Παράταση στο πρόγραμμα νέων αγροτών

    Από: Startup Team

Πηγή epidotisimag.gr

Μέχρι τις 6 Ιουνίου παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα νέων αγροτών έτους 2014, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Με την παράταση αυτή επεκτείνεται η συνολική διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων σε περίπου 2,5 μήνες, από τις 18 Μαρτίου που ξεκίνησε το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Ο ενδιαφερόμενος νέος αγρότης θα πρέπει να υποβάλει τον φάκελο υποψηφιότητας (σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σε  πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό υποβολής.

Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του μέχρι τις 6/6/2014.

Διαβάστε Περισσότερα στο epidotisimag.gr