Οι τουρίστες ψήφισαν… Ελλάδα τον Μάρτιο

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας και με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2014 παρουσίασε πλεόνασμα 62 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν τον μήνα Μάρτιο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 44 εκατ. ευρώ ή 29,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 195 εκατ. ευρώ έναντι 151 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Μείωση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 4 εκατ. ευρώ ή 2,7% (Μάρτιος 2014: 133 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 137 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των αφίξεων όσο και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 26,1% και 3,7% αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 7,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 4,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 παρουσίασε πλεόνασμα 73 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, κατά 87 εκατ. ευρώ ή 21,7%, σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 57 εκατ. ευρώ ή 15,9%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 16% και στην αύξηση κατά 21 ευρώ ή 5,4% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 3,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 1,6% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Τον Μάρτιο του 2014, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 29,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 20,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Μάρτιος 2014: 90 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 75 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ ή 42% (Μάρτιος 2014: 96 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 68 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 125,6% (Μάρτιος 2014: 42 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 19 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ ή 14,4%.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 29,9% τον Μάρτιο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Μάρτιος 2014: 15 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 21 εκατ. ευρώ) και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν επίσης κατά 42,2% (Μάρτιος 2014: 4 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 6 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, αύξηση κατά 8 εκατ. ευρώ ή 115% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση κατά 52,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ, και κατά 6,3% οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 σημειώθηκε αύξηση κατά 21,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 κατά 31%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 252 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν στα 224 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr