Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 στην Κρήτη

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Ημερίδα για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η πληροφόρηση φορέων με ερευνητικές δραστηριότητες, όπως ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεμονωμένων ερευνητών, για τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής θα παρουσιάσουν τα προγράμματα από τους τρεις κύριοι βασικοί άξονες του Ορίζοντας 2020:

  • Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Θα παρουσιαστούν οι προκηρύξεις για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), τις Δράσεις «Marie Sklodowska-Curie» και τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET).
  • Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Θα παρουσιαστεί η προκήρυξη για το πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)
  • Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Θα παρουσιαστούν οι προκηρύξεις για τα προγράμματα που αντιστοιχούν σε πέντε από τις επτά κοινωνικές προκλήσεις και αναφέρονται αναλυτικότερα στο πρόγραμμα της ημερίδας.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν, επίσης, αξιολογητές και επιτυχημένοι υποψήφιοι του προγράμματος ERC που θα παρουσιάσουν χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων.

Με το νέο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ θα επενδύσει περαιτέρω στην έρευνα και την καινοτομία, υποστηρίζοντας δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση συναντήσεων καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, μέσω της φόρμας εγγραφής στον δικτυακό τόπο της ημερίδας (ΛΙΝΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα (ΛΙΝΚ), καθώς και στην κ. Μαρία Σαμαρά samara@ekt.gr.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr