Εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης για την νέα επιχειρηματικότητα «Αναπτύσσω- Καινοτομώ- Επιχειρώ. Ευκαιρίες των νέων της Κρήτης στην Ευρώπη του 2020» .

    Από: Startup Team

«Αναπτύσσω- Καινοτομώ- Επιχειρώ. Ευκαιρίες των νέων της Κρήτης στην Ευρώπη του 2020»
Το ΑΚΜΗ Κατάρτιση-Εκπαίδευση Α.Ε. σας προσκαλεί στην εκδήλωση
«Αναπτύσσω- Καινοτομώ- Επιχειρώ. Ευκαιρίες των νέων της Κρήτης στην Ευρώπη του 2020»
που θα πραγματοποιηθει την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 και ώρα 17.30 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου,αίθουσα «Καστελάκη» Κορωναίου 9.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης (ΕΣΠΑ) και έχει σκοπό την ανάδειξη των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών των νέων της Κρήτης που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας( έχουν διακριθεί σε Διαγωνισμούς Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που διεξήχθησαν από φορείς υπό την αιγίδα ή υπό την εποπτεία ή με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από Διεθνή Οργανισμό ή από Αλλοδαπό Οργανισμό ή Ίδρυμα εγνωσμένου κύρους) και συμμετείχαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας». Την παρουσίαση των ομάδων θα συνοδεύσουν ομιλίες από εκπροσώπους του επιχειρηματικού και επιστημονικού τομέα της χώρας