Κλιματική Αλλαγή & νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Ως ένα από τα 21 καλύτερα LIFE Environment Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013, βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (climabiz) που υλοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσοLIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το climabiz είχε ως στόχο να προετοιμάσει την ελληνική αγορά, έτσι ώστε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές.

Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους της Τράπεζας ο κος Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Τραπεζικής (Green Banking), σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Green Week με θέμα «Κυκλική οικονομία – εξοικονόμηση πόρων, δημιουργία θέσεων εργασίας». Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο κoς Ζάβρας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Κεντρική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς είναι να στηρίζουμε εταιρείες, ιδρύματα, οργανισμούς και έργα που παρέχουν προστιθέμενη αξία ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με την υποστήριξη καταθετών και επενδυτών που επιθυμούν να προωθήσουν την ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια βιώσιμη κοινωνία».

Κατά την παρουσίαση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του ρόλου της Τράπεζας ως χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόσο σε σχέση με την αναγνώριση των κλιματικών οικονομικών κινδύνων, όσο και σε σχέση με την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών. Επίσης, τονίστηκε ότι, στο πλαίσιο της γενικότερης περιβαλλοντικής της πολιτικής, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει μέτρα που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο από τη λειτουργία της, όσο και από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Τα θεμέλια για την εφαρμογή αυτής της πράσινης πολιτικής της Τράπεζας έθεσε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GREEN banking 4Life που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του χρηματοδοτικού μέσου “LIFE Περιβάλλον” κατά το χρονικό διάστημα 2006–2009. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα στην Ευρώπη η οποία έχει αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE στηρίζοντας την περιβαλλοντική οικονομία.

Τον Οκτώβριο του 2013, η Τράπεζα ξεκίνησε την υλοποίηση ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Stymfalia, για την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και τη μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο εξεύρεσης λύσεων σε θέματα αναχρηματοδότησης δράσεων προστασίας και διαχείρισης σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Στυμφαλία λειτουργεί ένα από τα 7 θεματικά μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς που θα αποτελέσει τη βάση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αλλά και των διαχειριστικών δράσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα.

Μέχρι σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει με 1,58δισ. ευρώ «πράσινες» επιχειρηματικές πρωτοβουλίες υποστηρίζοντας επενδύσεις συνολικού ύψους 3 δις ευρώ στον τομέα της περιβαλλοντικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, πάνω από 7.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστηριχθεί μέχρι στιγμής, ενώ έχουν δημιουργηθεί πάνω από 17.700 έμμεσες και άμεσες «πράσινες» θέσεις εργασίας.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr