Τι αλλάζει φέτος στο Ε1

    Από: Startup Team

Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων για την χρήση 2013, μία χρονιά που οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 είναι πολλές και οι περισσότερες σημαντικές. Ας δούμε τις 20 αλλαγές που κατά την γνώμη μας επηρεάζουν την πλειονότητα των φορολογούμενων και αξίζουν την προσοχή μας.

 1. Καταργείται ο κωδικός 012 στον οποίο οι μισθωτοί ερωτώνται αν «πήραν στεγαστικό δάνειο». Πλέον δεν  υπάρχει φοροαπαλλαγή για το στεγαστικό δάνειο.
 2. Απαλείφθηκε ο κωδικός 017, που αφορούσε όσους είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, με δεδομένο ότι όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους (και με την επιφύλαξη να μην είναι προστατευόμενα μέλη) είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση.
 3. Δεν ζητείται πλέον από τους φορολογούμενους να σημειώσουν τη σχετική ένδειξη (κωδικός 010) σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην τηλεφωνική  και ηλεκτρονική πληροφόρηση που παρέχεται από το υπουργείο Οικονομικών. Πλέον δεν υπάρχει λόγος για τη σχετική πληροφόρηση καθώς όλη η πληροφορία που χρειάζεται ο φορολογούμενος παρέχετε μέσω Taxis.
 4. Προστέθηκε ο κωδικός 017-018, ο οποίος συμπληρώνεται απ’ όσους έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά. Σημειώνεται ότι για νέες ατομικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου και για εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ μειώνεται κατά 50% (δηλαδή, εφαρμόζεται συντελεστής 13%). Για τα επόμενα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής 26% και για το ποσό άνω των 50.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 33%.
 5. Προστέθηκε ο κωδικός 343-344 για τα εισοδήματα που θεωρείται ότι αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία (και για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση).
 6. Ξεχωριστά θα αναγράφεται στον κωδικό 307 ή 308 αντίστοιχα το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλματος της παρ. 1 άρθρου 45 ΚΦΕ. Πρόκειται για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι όμως έχουν το πολύ μέχρι τρεις εργοδότες και υπογεγραμμένη σύμβαση με αποτέλεσμα να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών
 7. Αντικαθίσταται το περιεχόμενο του κωδικού 001. Πέρυσι, τον συμπλήρωναν όσοι δικαιούνταν αυξημένο αφορολόγητο 2000 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω. Πλέον στον ίδιο κωδικό αναγράφεται η ερώτηση «Δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κλπ;». Πρόκειται για αλλαγή στη διατύπωση της έκπτωσης.
 8. Απαλείφθηκαν οι κωδικοί 003 και 004, που συμπλήρωναν οι γονείς για τα προστατευόμενα τέκνα τους. Πλέον, το μόνο που θα απαιτείται είναι η συμπλήρωση του πίνακα 9 με τα ονόματα των παιδιών, το έτος γέννησης, τον ΑΦΜ (εφόσον υπάρχει) και τον ΑΜΚΑ.
 9. Προστέθηκαν οι κωδικοί 309-310, τους οποίους θα συμπληρώνουν όσοι παρέχουν εργασία με εργόσημο.
 10. Καταργήθηκε ο κωδικός 403-404, που αφορούσε την επιχειρηματική αμοιβή από συμμετοχή με επιχείρηση. Ο κωδικός καταργείται, καθώς καταργήθηκε η επιχειρηματική αμοιβή και όλα τα επιχειρηματικά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 26%.
 11. Αντίστοιχα καταργούνται και οι κωδικοί 415 και 416 όπου δηλωνόντουσαν οι ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση.
 12. Στον πίνακα 6 τής φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία για το ενοίκιο κύριας κατοικίας ή των παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη του εσωτερικού. Μπορεί να μη δίνεται πλέον έκπτωση φόρου, ωστόσο τα σχετικά ποσά θα πρέπει να δηλωθούν για λόγους διασταύρωσης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
 13. Καταργείται ο κωδικός 053-054, όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κτλ.).
 14. Προστίθενται καινούργιοι κωδικοί στους οποίους θα πρέπει να αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης (θα είναι οι κωδικοί 667 και 668). Και επί των τόκων θα επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές από 1% έως 4%. Προφανώς το υπουργείο Οικονομικών θέλει να μάθει πόσα εισπράττουν από τόκους οι φορολογούμενοι.
 15. Απαλείφθηκε ο κωδικός 063-064, που αφορούσε τους τόκους στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας, και ο κωδικός 069-070, όπου δηλώνονταν τα ποσά των δανείων.
 16. Καταργήθηκε ο κωδικός 084-085, στον οποίο δηλώνονταν οι δαπάνες διδάκτρων σε φροντιστήρια.
 17. Καταργούνται οι κωδικοί 084 και 085 για τα φροντιστήρια των παιδιών.
 18. Καταργήθηκε ο κωδικός 073-074, στον οποίο δηλώνονταν τα ασφάλιστρα ζωής.
 19. Καταργούνται οι κωδικοί 039 και 040 για τις δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων.
 20. Καταργήθηκε ο κωδικός 037-038, στον οποίο δηλωνόταν η δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων.