6ο Risk Management & Compliance Forum

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

To 6o Risk Management & Compliance Forum θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2014 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Professional Risk Managers International Association (PRMIA).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και προβληματισμών που σχετίζονται με τους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, κανονιστικών αρχών, θεσμικών εταίρων, συμβουλευτικών εταιριών και προμηθευτών πληροφορικής τεχνολογίας θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν την παρούσα κατάσταση, τις εξελίξεις, τις νέες τάσεις και το ρόλο της διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ειδικότερα, το forum περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Διαχείριση Προβληματικών Απαιτήσεων (Troubled Asset Management):
Μεθοδολογίες, μοντέλα και στρατηγικές για την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση και την αξιοποίησή τους για την βελτιστοποίηση του υπολογισμού των κινδύνων στις Τράπεζες.

Νέο Εποπτικό Πλαίσιο για Κεφαλαιακή Επάρκεια (CRD IV) και Stress Tests:
Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νέο εποπτικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ καθώς και οι νέες προκλήσεις και στόχοι από την εφαρμογή του. Η αναγκαιότητα δυναμικών προσομοιώσεων εναλλακτικών επιχειρηματικών στρατηγικών, παραμέτρων και συνθηκών αγοράς (stress test) και πως αυτά χρησιμεύουν στη λήψη αποφάσεων στους Τραπεζικούς Οργανισμούς.
Εταιρική Διακυβέρνηση / Διακυβέρνηση Διαχείρισης Κινδύνων και Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite):

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr