Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη»

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται το Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη», στο Athenaeum InterContinental, στις 12 και 13 Ιουνίου 2014.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Δίκτυο Πράξη με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε.
Στο συνέδριο θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, ενώ στην εναρκτήρια συνεδρίαση θα συμμετάσχουν η κ. Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη και ο κ. Χρήστος Βασιλάκος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των εργαλείων, των εργαλείων του προγράμματος COSME, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr