ΕΤΕπ: Δάνεια 200 εκατ. ευρώ για ελληνικές ΜμΕ

    Από: Startup Team

Πηγή epidotisimag.gr

Χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ, με τη μορφή δανείων, παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο της ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, τα κεφάλαια αυτά, από τα οποία 150 εκατ. ευρώ χορηγούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 50 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank, προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών στη χώρα μας.

Αμφότερα τα δάνεια προς τις δύο τράπεζες περιλαμβάνουν ένα σκέλος ειδικά για τη χορήγηση πιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», το οποίο θεσπίστηκε από την ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013 ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας των κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2013. Το εξειδικευμένο αυτό προϊόν προορίζεται για τις χώρες στις οποίες οι συνθήκες της αγοράς εργασίας είναι δύσκολες για τους νέους.

Για να μπορούν να ενταχθούν και στο σκέλος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», οι ΜΜΕ πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την απασχόληση νέων:

  • να έχουν προσθέσει στο προσωπικό τους τουλάχιστον έναν νέο κατά το τελευταίο εξάμηνο (ή προτίθενται να προσθέσουν έναν νέο μέσα στο επόμενο εξάμηνο) υπολογιζόμενο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τη συμμετέχουσα στο πρόγραμμα τράπεζα,
  • να προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε νέους ή προγράμματα πρακτικής άσκησης για νέους,
  • να συνεργάζονται με ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πανεπιστήμιο για την απασχόληση νέων (π.χ. στο πλαίσιο προγραμμάτων θερινής πρακτικής άσκησης).

 

Διαβάστε Περισσότερα στο epidotisimag.gr