Συνέδριο με θέμα «GR FOR GROWTH: funding SMEs»

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Σε μία οικονομική συγκυρία που η ανεύρεση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ελλάδα και προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη, το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα «GR FOR GROWTH: funding SMEs», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, το οποίο θα λάβει χώρα στις 20 Ιουνίου 2014, στο Astir Palace Resort.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν μια σειρά νέων εργαλείων για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ στην Ελλάδα καθώς και οι σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.

Το Συνέδριo αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, αξιωματούχων της Ε.Ε. και λοιπών ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών, εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, κοινωνικών εταίρων, επιχειρηματικών συνδέσμων, νομικών, θεσμικών επενδυτών, χρηματοδοτικών φορέων κ.α. Ομιλητές του συνεδρίου θα είναι ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), αλλά και φορέων της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr