Το χρονικό μέχρι σήμερα για το πρώτο MOOC στην Ελλάδα: Beyond Silicon Valley

    Από: Startup Team

Δείτε το χρονικό – βίντεο από τα μαθήματα κ.λπ