Διήμερο workshop Jump Start your Idea in e-Commerce

    Από: Startup Team

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Educational Thinktank StudySmart, μετά την πρόσφατη επιτυχημένη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος Jump Start your idea in e-Commerce, υλοποιούν και πάλι το πρόγραμμα στις 27 & 28 Ιουνίου 2014 στις εγκαταστάσεις της Εξέλιξης. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο διήμερο workshop, το οποίο εστιάζει στα θέματα στρατηγικής και σχεδιασμού για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης και βιώσιμης επιχείρησης. Απευθύνεται σε όσους σκοπεύουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή επιθυμούν να αναπτύξουν την υπάρχουσα.

Έμπειροι στο χώρο εισηγητές αναλύουν μέσα από μία ειδική μεθοδολογία τα κυριότερα σημεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και όρους όπως «στόχοι», «στρατηγική», «ανταγωνισμός», «διαφοροποίηση», ενώ αποσαφηνίζουν τα βήματα για την ανάπτυξη μίας επιχείρησης, από την ημέρα της ιδέας. Σε ειδική ενότητα του workshop, ο επικεφαλής του Venture Capital & Private Equity του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Λουκάς Πηλίτσης, παρουσιάζει πώς μία start up επιχείρηση θα προσελκύσει επενδύσεις από venture capital. Επιπλέον, με πρακτικά παραδείγματα αναδεικνύεται πώς μία εταιρεία e-Commerce θα επιλέξει την καταλληλότερη στρατηγική digital marketing και θα την υλοποιήσει αποτελεσματικά.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η Καινοτομία στην Επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησης της εταιρείας, που έχει στόχο την υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις συνέργειες του Ομίλου Πειραιώς καθώς και συνεργασίες με αναγνωρισμένους φορείς. Η StudySmart αποτελεί έναν σύγχρονο και καινοτόμο οργανισμό, αποτελούμενο από εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, του Professional Training και της συμβουλευτικής για πανεπιστήμια, επαγγελματικούς τίτλους και τη διαχείριση καριέρας.