Ποια επιδοτούμενα προγράμματα θα τρέξουν το 2014

    Από: Startup Team

Πηγή epidotisimag.gr

Μετά την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ηγεσία του ΥΠΑΑΝ δεσμεύτηκε για την προκήρυξη επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσα στο 2014, αξιοποιώντας έτσι εμπροσθοβαρώς τους πόρους του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο καλοκαίρι -πιθανώς τον Ιούλιο- θα προκηρυχθούν 4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα. Τα τέσσερα νέα προγράμματα αφορούν την επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση ανέργων, υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ, και θα ωφελήσουν συνολικά 35.500 ανέργους όλων των ηλικιών.

1. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 12.000 ανέργων 25-66 ετών

Το πρώτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά τη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας μέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25 έως 66 ετών. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με 18 ευρώ την ημέρα, κατ’ ανώτατο 450 ευρώ το μήνα, για κάθε άνεργο που θα προσλάβουν.

2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ειδικών ομάδων πληθυσμού

Το δεύτερο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα προσλάβουν ανέργους από ειδικές ομάδες πληθυσμού – ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ). Η επιδότηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ για κάθε θέση προσδιορίζεται σε 600 ευρώ το μήνα.

3. Απασχόληση 10.000 ανέργων μέσω τοπικών δράσεων

Ευκαιρίες εργασίας για 10.000 ανέργους θα δίνει το τρίτο πρόγραμμα που θα αρχίσει να τρέχει τους θερινούς μήνες. Προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για προσλήψεις στο πλαίσιο τοπικών δράσεων (ΤοπΣΑ). Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, όπως αναμένεται να ανακοινωθούν, θα καταβάλλεται επιδότηση 15 ευρώ την ημέρα για την πρόσληψη ανέργου ηλικίας κάτω των 25 ετών και επιδότηση 18 ευρώ την ημέρα για κάθε πρόσληψη ανέργου ηλικίας άνω των 25 ετών.

Ποια επιδοτούμενα προγράμματα θα τρέξουν μέσα στο 2014. Προκηρύξεις προγραμμάτων για 35.500 θέσεις ανέργων μέσα στο καλοκαίρι. Μετά την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ηγεσία του ΥΠΑΑΝ δεσμεύτηκε για την προκήρυξη επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσα στο 2014, αξιοποιώντας έτσι εμπροσθοβαρώς τους πόρους του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο καλοκαίρι -πιθανώς τον Ιούλιο- θα προκηρυχθούν 4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα. Τα τέσσερα νέα προγράμματα αφορούν την επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση ανέργων, υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ, και θα ωφελήσουν συνολικά 35.500 ανέργους όλων των ηλικιών. 1. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 12.000 ανέργων 25-66 ετών Το πρώτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά τη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας μέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25 έως 66 ετών. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με 18 ευρώ την ημέρα, κατ’ ανώτατο 450 ευρώ το μήνα, για κάθε άνεργο που θα προσλάβουν. 2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ειδικών ομάδων πληθυσμού Το δεύτερο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα προσλάβουν ανέργους από ειδικές ομάδες πληθυσμού – ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ). Η επιδότηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ για κάθε θέση προσδιορίζεται σε 600 ευρώ το μήνα.
Πηγή: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ online περιοδικό για επιδοτήσεις
Ποια επιδοτούμενα προγράμματα θα τρέξουν μέσα στο 2014. Προκηρύξεις προγραμμάτων για 35.500 θέσεις ανέργων μέσα στο καλοκαίρι. Μετά την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ηγεσία του ΥΠΑΑΝ δεσμεύτηκε για την προκήρυξη επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσα στο 2014, αξιοποιώντας έτσι εμπροσθοβαρώς τους πόρους του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο καλοκαίρι -πιθανώς τον Ιούλιο- θα προκηρυχθούν 4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα. Τα τέσσερα νέα προγράμματα αφορούν την επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση ανέργων, υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ, και θα ωφελήσουν συνολικά 35.500 ανέργους όλων των ηλικιών. 1. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 12.000 ανέργων 25-66 ετών Το πρώτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά τη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας μέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25 έως 66 ετών. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με 18 ευρώ την ημέρα, κατ’ ανώτατο 450 ευρώ το μήνα, για κάθε άνεργο που θα προσλάβουν. 2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ειδικών ομάδων πληθυσμού Το δεύτερο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα προσλάβουν ανέργους από ειδικές ομάδες πληθυσμού – ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ). Η επιδότηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ για κάθε θέση προσδιορίζεται σε 600 ευρώ το μήνα.
Πηγή: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ online περιοδικό για επιδοτήσεις
Ποια επιδοτούμενα προγράμματα θα τρέξουν μέσα στο 2014. Προκηρύξεις προγραμμάτων για 35.500 θέσεις ανέργων μέσα στο καλοκαίρι. Μετά την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ηγεσία του ΥΠΑΑΝ δεσμεύτηκε για την προκήρυξη επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσα στο 2014, αξιοποιώντας έτσι εμπροσθοβαρώς τους πόρους του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο καλοκαίρι -πιθανώς τον Ιούλιο- θα προκηρυχθούν 4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα. Τα τέσσερα νέα προγράμματα αφορούν την επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση ανέργων, υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ, και θα ωφελήσουν συνολικά 35.500 ανέργους όλων των ηλικιών. 1. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 12.000 ανέργων 25-66 ετών Το πρώτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά τη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας μέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25 έως 66 ετών. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με 18 ευρώ την ημέρα, κατ’ ανώτατο 450 ευρώ το μήνα, για κάθε άνεργο που θα προσλάβουν. 2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ειδικών ομάδων πληθυσμού Το δεύτερο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα προσλάβουν ανέργους από ειδικές ομάδες πληθυσμού – ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ). Η επιδότηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ για κάθε θέση προσδιορίζεται σε 600 ευρώ το μήνα. 3. Απασχόληση 10.000 ανέργων μέσω τοπικών δράσεων Ευκαιρίες εργασίας για 10.000 ανέργους θα δίνει το τρίτο πρόγραμμα που θα αρχίσει να τρέχει τους θερινούς μήνες. Προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για προσλήψεις στο πλαίσιο τοπικών δράσεων (ΤοπΣΑ). Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, όπως αναμένεται να ανακοινωθούν, θα καταβάλλεται επιδότηση 15 ευρώ την ημέρα για την πρόσληψη ανέργου ηλικίας κάτω των 25 ετών και επιδότηση 18 ευρώ την ημέρα για κάθε πρόσληψη ανέργου ηλικίας άνω των 25 ετών.
Πηγή: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ online περιοδικό για επιδοτήσεις

Διαβάστε Περισσότερα στο epidotisimag.gr