Έληξε το πρόγραμμα νέων αγροτών

    Από: Startup Team

Πηγή epidotisimag.gr

Έληξε η υποβολή φακέλων στο πρόγραμμα νέων αγροτών 2014. Το Μέτρο 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 στοχεύει στην αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων. Στατιστικά στοιχεία για την κατάθεση φακέλων και την πορεία αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα θα δημοσιεύσουμε μόλις ανακοινωθούν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ.
Πηγή: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ online περιοδικό για επιδοτήσεις

Έληξε η υποβολή φακέλων στο πρόγραμμα νέων αγροτών 2014. Το Μέτρο 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 στοχεύει στην αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων.

Στατιστικά στοιχεία για την κατάθεση φακέλων και την πορεία αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα θα δημοσιεύσουμε μόλις ανακοινωθούν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Διαβάστε Περισσότερα στο epidotisimag.gr