Εκπαιδευτική Εκδήλωση με 12 workshops για το Project Management

    Από: Startup Team

9th Project Management Training Forum
on Project Management Best Practices

7 Ιουλίου 2014 – ΑΘΗΝΑ

Συνεδριακό Κέντρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

project.hau.gr

Για 9η συνεχή χρονιά η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει εκπαιδευτική εκδήλωση για το Project Management με 12 διαφορετικές εκπαιδευτικές συνεδρίες (workshops) οι οποίες θα διεξαχθούν σε 4 παράλληλες συνεδρίες.

Διακεκριμένοι εισηγητές και project managers από τη διεθνή και εγχώρια αγορά θα συζητήσουν στις εκπαιδευτικές συνεδρίες για: τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα στα έργα όπως εργαλεία παρακίνησης και επίλυσης διαφορών, διαχείρισης χρόνου, προσωπικής ανάπτυξης και καριέρας, μεθοδολογίες διαχείρισης της αλλαγής και διατήρησης της οργανωσιακής ισορροπίας , agile project management, εργαλεία εκτίμησης επενδύσεων έργων, παρακολούθησης έργων καθώς και μια ειδική συνεδρία για βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Center of Excellence in Project Management της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε συνεργασία με την διεθνή εταιρεία συμβούλων Global Business Management Consultants, και είναι σύμφωνη με τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές του Project Management Institute-USA (προσφέρει 8 PDUs για τους πιστοποιημένους κατά PMI).

Λόγω του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, η συμμετοχή στα workshops είναι περιορισμένη.  Επικοινωνήστε με την Ελληνοαμερικανική Ένωση στο 210-3680927, 210-3680907, ή στο project.hau.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, τα workshops διεξάγονται ως εξής:

TRACK 1

TRACK 2

TRACK 3

TRACK 4 – (limited participation/lab facilities – up to 10 persons only)