Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και η (έξοδος από την) κρίση

    Από: Startup Team

Πηγή: Capital.gr

Αν αναζητήσουμε μιαν ακτίδα φωτός στη σημερινή ζοφερή ελληνική πραγματικότητα, είναι ότι οι αυταπάτες μας αναφορικά με το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας βαίνουν προς το τέλος τους. Καθώς το κράτος δεν μπορεί πια να αποτελεί τον μεγάλο πελάτη του ιδιωτικού τομέα, η στρατηγική των στενών σχέσεων με τους πολιτικούς και τα κόμματα ως βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου έχει (ευτυχώς) εκλείψει. Συγχρόνως, με πίεση της ΕΕ, σιγά-σιγά ανοίγουν τα διάκενα στην λειτουργία της οικονομίας, λιγοσταίνουν οι αναίτιοι περιορισμοί στην επιχειρηματικότητα, μειώνεται ο προστατευτισμός απο συντεχνιακές ομάδες και αυξάνεται η δυνατότητα του ανταγωνισμού. Έτσι, παρόλην την οικονομική στενότητα και την ελλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης, οι προοπτικές για τους νέους, η και πιο πεπειραμένους επιχειρηματίες, αυξάνονται.

Η επιχειρηματικότητα δεν θα μπορεί πλέον να στηρίζεται μόνο σε σχέσεις και γνωριμίες, σε πρόσβαση ή προνομιακή αντιμετώπιση. Θα πρέπει να εδράζεται στην καινοτομία και να δημιουργεί αξία σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, βοηθώντας έτσι την καλύτερη χρήση των πόρων στην οικονομία. Αυτήν την επιχειρηματικότητα, βασισμένη σε νέες ιδέες, σε καινοτόμες τεχνολογίες, σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, πρέπει να στηρίξουμε.

Στο κρίσιμο σταυροδρόμι που βρίσκεται η χώρα μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα βρεθεί ένας νέος από μηχανής θεός να μας σώσει με κάποιο μαγικό πακέτο διάσωσης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάματα τις προκλήσεις της σημερινής παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να εκμεταλλευτούμε το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και την δημιουργικότητά μας, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τους καινοτόμους επιχειρηματίες που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν αξία τόσο στην εσωτερική, όσο και την διεθνή αγορά. Κοιτώντας πίσω στην ιστορία μας θα δούμε άλλωστε ότι η εξωστρέφεια και η αναζήτηση έδωσαν ό,τι καλύτερο παρήγαμε ως έθνος, ενώ η εσωστρέφεια και η ομφαλοσκόπηση οδηγησαν στην παρακμή. Ας τολμήσουμε λοιπόν, ας υποστηρίξουμε όσους προσπαθουν, και ας ελπίσουμε ότι η υποτροφία του TEDxAcademy και η δημοσιοποίηση της δημιουργικότητας των νέων ιδεών, θα βοηθήσουν στο δύσβατο δρόμο της διαρθρωτικής αλλαγής που τόσο χρειάζεται η Ελλάδα.

* Ο Μιχ. Γ. Ιακωβίδης κατέχει την Έδρα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Sir Donald Gordon στο London Business School και είναι επισκέπτης καθηγητής στο NYU-Stern.

Πηγή:www.capital.gr