Κάντε την πρακτική σας άσκηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

    Από: Startup Team

Πηγή fortunegreece.com

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, με συμμετοχή στην κατασκευή και τον λειτουργικό προγραμματισμό του έργου Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η πρακτική άσκηση για κάθε προσφερόμενη θέση πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο και η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 5 μήνες. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, για συμμετέχοντες που κατοικούν εκτός Αθηνών, αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευόμενου. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα λαμβάνουν αμοιβή και θα ασφαλίζονται.

Προγράμματα:

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στη διαχείριση έργου (Project Management)

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Πολιτικών Μηχανικών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Μηχανολόγων-Μηχανικών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή κάθε θέσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα

Διαβάστε Περισσότερα στο fortunegreece.com