Δελτίο Τύπου: Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008 για τη NovelTech

    Από: Startup Team

Τον Απρίλιο  του 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Noveltech από την TÜV HELLAS ως προς το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Στην  Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Η αξιολόγηση που έλαβε χώρα στις 7/4/2014 πιστοποίησε ότι το Σύστημα Ποιότητας της Noveltech καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου και επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας.

 

 

Για τη NovelTech

Η NovelTech ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στο Ηράκλειο Κρήτης, και είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των mobile & web applications/services με βασικό προϊόν το Travel & City Guide Platform (πλατφόρμα τουριστικής – πολιτιστικής προβολής μέσω κινητού και διαδικτύου) για Δήμους, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους, Τουριστικά γραφεία, Αεροπορικές και Ακτοπλοϊκές εταιρείες  ή οποιασδήποτε μορφής οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τουριστικής προβολής.

 

www.noveltech.gr