Οι εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

    Από: Startup Team

Πηγή fortunegreece.com

O μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο του 2014 εκτιμάται στο 0,5%, ενσωματώνοντας πραγματικά στοιχεία μέχρι και το τέλος του 2013, εκτιμάται στο τετραμηνιαίο περιοδικό του Κέντρου Προγραμματισμου και Οικονομικων Ερευνων (ΚΕΠΕ) Οικονομικές Εξελίξεις.

Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από τις εκτιμήσεις θετικών ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για τρία συνεχόμενα τρίμηνα, και δεν βασίζεται απλά και μόνο σε προβλέψεις για ένα ή δύο μεμονωμένα ή/και αποσπασματικά θετικά τρίμηνα.

Ειδικότερα, η εκτιμώμενη τριμηνιαία εξέλιξη των ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του προηγούμενου έτους, καταγράφει την τε λευταία αρνητική τιμή ύψους -0,7% στο πρώτο τρίμηνο του 2014, και, μετέπειτα, ανοδική πορεία από 0,1% στο δεύτερο σε 1,0% στο τρίτο και 1,4% στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, εκτιμά το ΚΕΠΕ.

Διαβάστε Περισσότερα στο fortunegreece.com