Πα.Πει.: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ.

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Το Τµήµα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2014-2016.

Αντικείμενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και ∆ιοίκηση της Υγείας» είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Στους βασικούς σκοπούς του περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή και προσωπική συνέντευξη, πτυχιούχοι Τµηµάτων Οικονομικών Επιστημών, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τµηµάτων) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάμηνα) και απονέμει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στα «Οικονομικά και ∆ιοίκηση της Υγείας».
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2014 και θα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή (18:00 – 21:00) και Σάββατο (09:00 – 15:00).

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr