Προκήρυξη δύο υποτροφιών από το ALBA με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

    Από: Startup Team

Σε συνέχεια της επιτυχημένης σειράς διαλέξεων με τίτλο «Young Achievers Series» το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, προκηρύσσει δύο πλήρεις υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους και νέες έως και 30 ετών, οι οποίοι  είναι μόνιμοι κάτοικοι  του Θριασίου (Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Ν. Πέραμος) ή την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για ένα από τα εξής προσφερόμενα προγράμματα MSc :

και το καινούριο • MSc in Tourism Management

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ALBA applications.alba.edu.gr/. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015 και όλοι οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που επέλεξαν και να λάβουν μέρος στην καθορισμένη διαδικασία αξιολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ALBA www.alba.edu.gr

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το ALBA. Πέραν των ακαδημαϊκών κριτηρίων,  θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και κοινωνικά κριτήρια.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Λίλα Ευσταθιάδη, στο 210 8964531 (εσωτ. 2283) ή με e-mail στο eefstath@alba.edu.gr.»

Η σειρά διαλέξεων με τίτλο «Young Achievers Series»,  έλαβε χώρα στην Ελευσίνα (Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο του 2013)  και στην Θεσσαλονίκη ( Ιανουάριο με Απρίλιο του 2014)