Οι τρεις προκλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Πηγή fortunegreece.com

αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας, η δημιουργία ενός καλού περιβάλλοντος εργασίας και η διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων αποτελούν τις τρεις σημαντικότερες προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον και αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με ετήσια έρευνα «HR & Workplace Trends Survey» της Randstad. Επίσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (64%) υπογραμμίζει την προσθήκη νέων καθηκόντων, σε ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2014, σε 382 υψηλόβαθμα στελέχη και στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού από όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, αναφορικά με τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν το 2013, η έρευνα αποτυπώνει αρχικά την τάση των επιχειρήσεων να στρέφονται στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (73%), έναντι προσωρινών εργαζομένων (52%). Το προσωρινό προσωπικό απασχολήθηκε κυρίως σε θέσεις οικονομικές (33%) και marketing (24%), ενώ το μόνιμο προσωπικό προσλήφθηκε επίσης σε οικονομικά τμήματα (39%), καθώς και σε τμήματα πωλήσεων (52%), παραγωγής (22%) και IT/τεχνολογίας (32%).

Συγκρίνοντας τα παραπάνω ποσοστά με αυτά των απολύσεων στα αντίστοιχα τμήματα (Πωλήσεων 25%, Παραγωγής 15% και Οικονομικών 14%), είναι σημαντικό το γεγονός ότι στο δείγμα της έρευνας οι προσλήψεις τον περασμένο χρόνο δείχνουν να ξεπερνούν τις απολύσεις σε όλα τα τμήματα μιας εταιρείας. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισές από τις ερωτηθείσες επιχειρήσεις (46%), δήλωσαν ότι δεν προχώρησαν σε απολύσεις μέσα στο 2013.

Όσο αφορά τις προκλήσεις στην παραγωγικότητα για το 2014, το 57% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων αποτελεί την κύρια πρόκληση. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ικανότητα προσαρμογής των στελεχών στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ερωτηθέντες χαρακτήρισαν την ικανότητα των στελεχών και των εργαζομένων τους να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες με ένα μέσο όρο 6,9 στα 10.

Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή, στην πλειοψηφία των εταιρειών εργάζονται έως και τρεις διαφορετικές γενιές, η στρατηγική παρακίνησης της κάθε γενιάς, όπως επιβεβαιώνουν και τα πορίσματα της έρευνας, είναι εντελώς διαφορετική. Η νεότερη ομάδα, η γενιά Υ, παρακινείται από την δυνατότητα ανάπτυξης σταδιοδρομίας και τις ευκαιρίες μιας διεθνούς επαγγελματικής πορείας. Για τη γενιά Χ, που αποτελεί την ενδιάμεση γενιά εργαζομένων, κίνητρα είναι η εξέλιξη της σταδιοδρομίας και οι υψηλότερες αμοιβές, ενώ για τη μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία, τους baby boomers, κίνητρα αποτελούν η αίσθηση ασφάλειας και τα πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας.

Διαβάστε Περισσότερα στο fortunegreece.com