Νέες μεταρρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις από το ΥΠΑΝ

    Από: Startup Team

Πηγή fortunegreece.com

Σειρά νέων μέτρων για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και την εμπέδωση ενός περιβάλλοντος φιλικού στην επιχειρηματικότητα, σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, γνωστοποίησε ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Δένδιας, στο 3ο Eurobank Investor Forum, ενώ τόνισε ότι δύο πράγματα πρέπει να δούμε όσο το δυνατόν συντομότερα: το ένα είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το άλλο έχει να κάνει με τα διαρθρωτικά ταμεία από την ΕΕ.

Την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, τα κονδύλια που θα λάβει η Ελλάδα από την ΕΕ ξεπερνούν τα 16 δισ. ευρώ και «η ταχεία απορρόφηση αυτού του τεράστιου ποσού και η δυνατότητα να μεταφέρουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας κατανάλωση και βοηθώντας τις επενδύσεις, θα είναι ένα τεράστιο καθήκον…», είπε ο υπουργός.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι οι κύριες μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, σε αυτήν την φάση, εστιάζουν:

1. Στη στήριξη της εξωστρέφειας, μέσω ενός νέου Οργανισμού που θα προωθεί τις εξαγωγές και παράλληλα θα κατευθύνει τους πόρους στην εφαρμογή μιας συνολικής Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.

2. Στην εκμετάλλευση της Εταιρικής Συμφωνίας 2014-2020 (του νέου ΕΣΠΑ), με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της προώθησης μια οικονομίας αποτελεσματικής και φιλικής προς το περιβάλλον, την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και την βελτίωση της θεσμικής αποτελεσματικότητας και του δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

3. Στο να καταστήσουν την Ελλάδα βασικό διαμετακομιστικό κέντρο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της αφαίρεσης των ρυθμιστικών εμποδίων, της τόνωσης του επαγγελματισμού και της κατασκευαστικής ικανότητας.

4. Στην προώθηση της Στρατηγικής Καινοτομίας, μέσω της αξιολόγησης του υφιστάμενου πλαισίου και της χρησιμοποίησης διεθνών προτύπων, ώστε να αναπτυχθεί ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης, και

5. Στην τόνωση της Βιομηχανικής Πολιτικής.

Εκτός από τις δράσεις του υπουργείου, η κυβέρνηση, όπως συμπλήρωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη, που περιλαμβάνει:

  • Μειώσεις φόρου επί των εταιρικών κερδών
  • Μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές
  • Φορολογικές περικοπές στην ενέργεια
  • Φορολογικές περικοπές για φυσικά πρόσωπα

Κάτω από το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά και να περιοριστεί στην επίβλεψη, ρύθμιση και υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ενώ στην παραγωγή ο ρόλος του πρέπει να περιοριστεί στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την άμυνα και τη δημόσια τάξη.

Διαβάστε Περισσότερα στο fortunegreece.com