Τα επαγγέλματα με μέλλον… στην Ελλάδα!

    Από: Startup Team

Η Οικονομική κρίση άλλαξε ριζικά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας φέρνοντας στην επιφάνεια νέα επαγγέλματα. Αυτό φαίνεται και στην έρευνα της εταιρείας Employ, την οποία δημοσίευσε σήμερα το Βήμα. Πλέον, ο κάθε νέος πρέπει να παίρνει στρατηγικές αποφάσεις για να εξασφαλίσει μία θέση στην αγορά εργασίας, ενώ πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι παλαιωμένες αντιλήψεις για κάποια επαγγέλματα σίγουρα δεν ισχύουν.

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν αυξανόμενη απασχολησιμότητα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας.

Τομέας Εκπαίδευσης Αγωγής

Στελέχη διά βίου εκπαίδευσης – κατάρτισης.
Εκπαιδευτικοί ειδικευμένοι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση – τηλεκπαίδευση.
Εκπαιδευτές ενηλίκων.
Διερμηνείς – μεταφραστές.
Ειδικοί παιδαγωγοί.
Τουριστικός τομέας

Στελέχη τουριστικών υπηρεσιών.

Οικονομολόγοι τουρισμού.
Ξεναγοί.
Στελέχη ιατρικού τουρισμού.

Ναυτιλία – Μεταφορές

Ναυτιλιακοί οικονομολόγοι.
Ναυπηγοί μηχανικοί.
Στελέχη Logistics – Supply Chain Managers.
Εμποροπλοίαρχοι – μηχανικοί.
Export Managers.
Μηχανικοί Logistics.

Οικονομία – Διοίκηση

Αναλογιστές.
Χρηματοοικονομικοί αναλυτές.
Marketeers.
Μηχανικοί διοίκησης.
Ορκωτοί λογιστές.
Οικονομολόγοι περιβάλλοντος.

Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες

Τεχνικοί οπτικής ίνας.
Προγραμματιστές λογισμικού, εφαρμογών και λογισμικού.
Διαχειριστές βάσεων δεδομένων.
Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
Mobile Applications Developers.
Μηχανικοί τεχνητής νοημοσύνης.

Τομέας Ενέργειας

Βιοκλιματικοί σχεδιαστές.
Μηχανικός γεωθερμικών έργων.
Μηχανικός δικτύων ανανεώσιμης ενέργειας.
Τεχνικός αιολικών εγκαταστάσεων.
Μηχανικοί περιβάλλοντος.
Τεχνικός επεξεργασίας απορριμμάτων.
Ενεργειακοί μελετητές.
Περιβαλλοντικός αρχιτέκτονας.
Μηχανικοί ΑΠΕ – πετρελαίου.

Πρωτογενής τομέας

Γεωπόνος εναλλακτικών καλλιεργειών.
Ιχθυολόγος – ιχθυοπαθολόγος.
Τεχνολόγος αρδεύσεων.
Τεχνολόγος ποιότητας.
Βιοτεχνολόγοι.

Θετικές Επιστήμες

Μαθηματικός – πληροφορικός.
Τοξικολόγος.
Χημικός μηχανικός.
Φαρμακευτικός μηχανικός.
Μοριακός βιολόγος.

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Κλινικός φαρμακοποιός.
Κλινικός ψυχολόγος.
Ιατρός επείγουσας ιατρικής.
Τηλε-ιατρός.
Ιατρός-πληροφορικός.
Νοσηλευτής Γηριατρικής.
Εργοθεραπευτής.
Βιογενετιστής.
Ραδιοογκολόγος χειρουργός.

 

Τομέας Μηχανικής – Μηχανολογίας

 

Μηχανικός αυτοματισμού.
Μηχανικός τηλεπικοινωνιών.
Μηχανικός υλικών.
Ηλεκτρολόγος – ηλεκτρονικός μηχανολόγος μηχανικός.
Μηχανικός βιομηχανικού σχεδιασμού (Industrial Engineer).
Νανοτεχνολόγος.
Μηχανικός διασφάλισης ποιότητας.