Οι Δεξιότητες ως Κύριος Άξονας του Μέλλοντος

    Από: Startup Team

Εξάρτηση απασχόλησης-δεξιοτήτων:

Σε απάντηση προς την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση , ο Διεθνής ΟργανισμόςΕργασίας, υπογραμμίζει πως η απασχόληση ανδρών και γυναικών και η επί μέρους παραγωγικότητα τους ,εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσιμες ευκαιρίες να υιοθετούνκαι να ενστερνίζονται δεξιότητες προσωπικής βελτίωσης. Αναφέρει , πώς το μέλλον οποιασδήποτε χώρας εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον αριθμό των ανθρώπων που απασχολούνται συνδυάζοντας γνώσεις , δεξιότητες και παραγωγικότητα.

Ώθηση στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής:

Πρόσφατα αποδεικτικά ερευνών, τονίζουν πως η εξέλιξη δεξιοτήτων αυτών καθ’ αυτών  στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ωθεί στην ενδυνάμωση των ατόμων μέσω ανάπτυξηςπλήρους  ικανοτήτων με αποτέλεσμα την ανάδειξη της απασχόλησης και τωνεπαγγελματικών ευκαιριώναύξηση των προσδοκώμενωνεπιπέδων μισθών σε εργασιακό επίπεδο, μείωση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης και αναδεικνύει τηνπαραγωγικότητα όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων .

Εικόνα 1: Απαιτήσεις Δεξιοτήτων στην Ευρώπη έως το 2020

Οι Δεξιότητες ως Κύριος Άξονας του Μέλλοντος

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ως απάντηση στις σύγχρονες εξελίξεις:

Η ταχύτητα των εξελίξεων , οδηγούμενες από καινοτομίες και εξελίξεις στον τομέα των αγορών και της τεχνολογίας δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη συγχρονισμού των ατόμωνμε αυτές.  Με αυτόν τον τρόπο, κρίνεται αναγκαία , η εξέλιξη πολύπλευρων δεξιοτήτωνπου δημιουργούν έναν πολυμορφικό τρόπο ακολούθησης των γεγονότων , σε αντίθεση με τις εδραιωμένες γνωστικές απαιτήσεις , οι οποίες τείνουν να αλλάζουν πριν καν προλάβουν να υιοθετηθούν.

Επιχειρήσεις:

Παραπλεύρως , στο επίπεδο των επιχειρήσεων, δημιουργείται η ανάγκη να υιοθετήσουν μια στρατηγική που να τους επιτρέπει να ελίσσονται γρήγορα στονκόσμο των εξελίξεων, για να συνεχίσουν να επιβιώνουν και να είναι ανταγωνιστικές . Η ζήτηση του επιθυμητού εργατικού δυναμικού τους επικεντρώνεται κυρίως σε άτομα με περαιτέρω δεξιότητες , όπως να διαχειρίζονται πολλαπλές και συνδυαστικές καταστάσεις , πολυμορφικότητα γνώσεων, επινοητικότητα, εξοικείωση με την τεχνολογία και ανάπτυξη συνδυαστικού τρόπου σκέψης.

Απασχόληση και νέοι:

Όσον αφορά τους νέους ανθρώπους , που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό ή που πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους , αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες τους , δημιουργούν ένα ανταγωνιστικότερο προφίλ , σε σχέση με τον ευρύτερο πληθυσμό που αναζητεί απασχόληση. Φυσικό επακόλουθο ,η ομαλότερη είσοδος ή επιστροφή στην αγορά εργασίας. Αξιοσημείωτα είναι τα στατιστικά αποτελέσματα που έδειξαν ότι εργαζόμενοι οι οποίοι αφιέρωναν χρόνο και προσπάθεια στην συνεχόμενη εξέλιξη των δεξιοτήτων τους ,επωφελήθηκαν από συνεχόμενες αυξήσεις στο μισθό τους .

Επίπεδο Οικονομίας:

Παράλληλες εκτιμήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών , έδειξαν ότι μια αύξηση τωνεπιμορφωτικών προγραμμάτων δεξιοτήτων  των ατόμων, ύψους 1% , οδηγεί σε αύξηση 3% της παραγωγικότητας των ίδιων, που με τη σειρά της οδηγεί σε συνολική αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας κατά 16%.

Ολοκληρώνοντας, ένα μορφωτικό επίπεδο βασισμένο στην εξέλιξη επιμέρους δεξιοτήτων,διευρύνει και πολλαπλασιάζειτις πιθανές κατευθύνσεις των ατόμων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας, και δεν τους περιορίζει σε συγκεκριμένα γνωστικά επίπεδα,τομείς και εργασιακούς κλάδους.

 

Ρόζ-μαρι Γ. Μέλλου

Φοιτήτρια Οικονομικού

Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών