Πώς να αποκτήσω εμπειρία όταν κανείς δεν με προσλαμβάνει;

    Από: Startup Team

Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλοί από αυτούς που βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που βιώνουμε, είναι κάτι που συμβαίνει ιδιαίτερα συχνά. Αυτό όμως δημιουργεί πρόβλημα, καθώς διατηρεί στο εργασιακό περιθώριο ομάδες νέων, οι οποίοι παραμένουν χωρίς άμεση εμπειρία για ακαθόριστο χρονικό διάστημα και με αρνητικές συνέπειες τόσο στον ψυχολογικό όσο και στον οικονομικό τομέα.

Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να αποκτήσει εμπειρία χωρίς να τον προσλάβουν;

1. Εντοπισμός της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας

Το ότι δεν έχει κάποιος εργασιακή εμπειρία στον τομέα, όπου ζητάει να προσληφθεί, κάθε άλλο παρά σημαίνει ότι δεν έχει αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία. Οι δεξιότητες που τυχόν έχει αναπτύξει σε κάποια άλλη εργασία είναι δυνατόν να αποτελούν θετικό στοιχείο. Αυτό που χρειάζεται είναι να τις εντοπίσει και να εξετάσει πώς θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη θέση που ψάχνει. Δεν αποκλείεται να βρει περισσότερες συνάφειες από όσες αρχικά νόμιζε ότι υπάρχουν.

2. Δραστηριότητες εκτός αγοράς εργασίας

Εδώ εντάσσονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες, στις οποίες έχει κανείς επιδοθεί, αλλά δεν ανήκουν στον τομέα της εργασίας, όπως συμμετοχή σε κάποιον όμιλο, επιτροπή κτλ., δράσεις με διάφορους στόχους, πανεπιστημιακές ομάδες κ.ο.κ. Αυτοί οι τομείς δράσης αναμφίβολα προσφέρουν εμπειρία και μάλιστα, ορισμένες φορές, σημαντική.

3. Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι ένας τομέας δράσης όπου μπορεί κανείς να αποκτήσει εμπειρία σε διάφορα επίπεδα. Μάλιστα, ανεξάρτητα του αν είναι κανείς ή όχι σε θέση να βρει εργασία σε έναν χώρο παραπλήσιο αυτού που επιθυμεί, η συμμετοχή σε μια εθελοντική εργασία μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Διότι, πέρα από την όποια εργασιακή εμπειρία, φανερώνει και άτομο που του αρέσει να βοηθάει, μπορεί να συνεργάζεται κτλ., κάτι το οποίο προσμετράται θετικά.

4. Εσωτερική εργασία ειδίκευσης/προσωρινή εργασία

Πέρα από τις όποιες άλλες δουλειές (βλ. περίπτωση 1), μπορεί κανείς να επιδιώξει να απασχοληθεί σε μια εσωτερική θέση ειδίκευσης ή σε μια προσωρινή εργασία, που να έχει σχέση με τον επιθυμητό τομέα. Στην περίπτωση αυτή, εντοπίζει τις εταιρίες που τον ενδιαφέρουν και στέλνει διερευνητικές επιστολές στον υπεύθυνο ή την υπεύθυνη (όχι επιστολές με γενικό παραλήπτη, π.χ. την εταιρία ή το τμήμα προσωπικού).

5. Δικτύωση

Η δικτύωση είναι σημαντική όχι μόνο για να βρει κανείς δουλειά, αλλά και για να σχηματίσει μια ομάδα ατόμων που θα δεχθούν να εγγυηθούν ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση που επιδιώκει να καλύψει.

6. Λειτουργικό βιογραφικό

Αυτό που θα πρέπει κανείς να παρουσιάσει με το βιογραφικό του δεν είναι ό,τι του λείπει, αλλά το πόσο καλός συνεργάτης ή υπάλληλος θα γίνει. Έτσι θα πρέπει να εστιάσει στις δεξιότητες και ικανότητες που θα δημιουργήσουν μια θετική εικόνα.

7. Τέλος..

ένα βασικό στοιχείο που δεν αφορά μόνο την περίπτωση, κατά την οποία δεν υπάρχει εργασιακή εμπειρία, είναι το να καταφέρει κανείς να «πουλήσει» τον εαυτό του σε μια συνέντευξη. Με άλλα λόγια, να προετοιμαστεί έτσι, ώστε να παρουσιάσει την ελκυστικότερη δυνατή εικόνα του εαυτού του, αλλά και το πόσο αφοσιωμένος θα είναι στη δουλειά την οποία διεκδικεί.

 

Μιχάλης Κατσιμίτσης, PhD