Παρουσίαση του ευρωπαϊκού Έργου “eeWiSE”

    Από: Startup Team

To Found.ation φιλοξενεί Εκδήλωση για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού Έργου “eeWiSE(“Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area»), την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στο χώρο Γ4-Loft.

Το Έργο εστιάζει στην ανακαίνιση παλαιών κτιρίων με στόχο την αναβάθμισή τους, αξιοποιώντας νέες μεθοδολογίες και τεχνολογίες μείωσης των καταναλώσεων ενέργειας, χωρίς να αλλοιώνεται ο παραδοσιακός τους χαρακτήρας. 13 εξειδικευμένοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από τους βασικότερους κλάδους της οικονομίας (επιμελητήρια κατασκευαστών, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, αρχιτεκτονικά γραφεία), συμπράττουν, με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών που διαθέτουν, ώστε να εξελιχθεί ταχύτερα η αγορά που θα καλύψει αυτές τις ανάγκες.

Στόχος της συνάντησης είναι να γίνει μια συζήτηση που θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις προοπτικές επιχειρηματικότητας που προσφέρει το έργο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και παράλληλα την ανερχόμενη δυναμική συμβολή του παραδοσιακού κατασκευαστικού κλάδου στην οικονομική ανάταση.

Η παρουσίαση αυτή αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά σε σχέση με τους σκοπούς και τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει συνοπτική αναφορά στην εξέλιξή του μέχρι σήμερα και θα παρουσιαστεί αναλυτικά το 6οπακέτο εργασίας, που αφορά στις μεθόδους μεταφοράς της τεχνογνωσίας (business model, market uptake, cross sectorial cooperation, standardization public procurement & certification).

H συμμετοχή είναι δωρεάν