Παρακίνηση 3.0: Κίνητρα νέας γενιάς

    Από: Startup Team
πηγή: hrpro.gr

Η παρακίνηση αποτελεί μία έννοια αρκετά πολυσυζητημένη στο χώρο της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ευθυγράμμιση της δράσης του εργαζόμενου με τους στόχους της επιχείρησης της οποίας αποτελεί μέρος.

Οι οικονομικές αμοιβές για υψηλή απόδοση (σε ατομικό, ομαδικό ή επιχειρησιακό επίπεδο), οι ευκαιρίες προαγωγών και εκπαίδευσης και οι επίσημες διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων αποτελούν μερικές από τις συχνότερα εμφανιζόμενες πρακτικές παρακίνησης στα σημερινά επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Βασικός στόχος φυσικά, μεταξύ άλλων, η υψηλή παραγωγικότητα, που επιτρέπει στην επιχείρηση να λειτουργεί με γρηγορότερους ρυθμούς επενδύοντας σε λιγότερους ανθρώπινους πόρους.

Στις μέρες μας, το εξωτερικό περιβάλλον υφίσταται διαρκείς αλλαγές και το ανθρώπινο δυναμικό καλείται να διαδραματίσει διαφορετικούς ρόλους από εκείνους που καλούνταν να παίξει στο παρελθόν. Η εποχή που ο Taylor εισήγαγε τη θεωρία του Επιστημονικού Μάνατζμεντ, μια θεωρία που ανταποκρινόταν στις ανάγκες των επαναλαμβανόμενων εργασιών ρουτίνας, αποτελεί μακρινό παρελθόν. Αυτό γίνεται πιο εμφανές αν σκεφτούμε ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε φαινόμενα όπως η Google και η Apple, ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα που οφείλουν την τεράστια επιτυχία τους στην ικανότητά τους να καινοτομούν με εξαιρετική ταχύτητα.

Ενδεχομένως, λοιπόν, η παραγωγικότητα του προσωπικού να έχει χάσει ένα μέρος, μικρό ή μεγάλο, της σημασίας που είχε για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Το χαμένο έδαφος φαίνεται να κερδίζουν στοιχεία και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα του ατόμου, η πληροφόρησή του γύρω από θέματα που δεν εντάσσονται στο αντικείμενο εργασίας του, η αναζήτηση νέων τρόπων επίλυσης προβλημάτων και η κατανόηση των νέων τεχνολογιών.

Το σύγχρονο πρόσωπο της Παρακίνησης

Σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει τον όρο της παρακίνησης από μία οπτική γωνία πιο συμβατή με τα σύγχρονα δεδομένα, ο Daniel Pink εισήγαγε τον όρο «Παρακίνηση 3.0» στο βιβλίο του «Drive: The surprising truth of what motivates us» (2009). Όπως περιγράφει, η παρακίνηση 3.0 έπεται της παρακίνησης 2.0, όρου που χρησιμοποίησε για να αναφερθεί στην πεποίθηση ότι η επιβράβευση των επιθυμητών συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο και η τιμωρία των ανεπιθύμητων οδηγεί στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Η παρακίνηση 3.0 ξεφεύγει από την προαναφερθείσα λογική και αναφέρει ότι το άτομο παρακινείται αποτελεσματικά στο εργασιακό του περιβάλλον μέσα από τους παρακάτω τρεις τρόπους:

Αυτονομία (Autonomy):

Η δυνατότητα του ατόμου να κατευθύνει το ίδιο την εργασία του. Η επιθυμητή αυτονομία του εργαζόμενου αφορά το πότε, το πώς και το με ποιόν θα εργαστεί.

Μαεστρία (Mastery):

Η θέληση του ατόμου να γίνεται όλο και καλύτερο σε αυτό που κάνει. Η έννοια περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των εμπειριών ως ευκαιρίες ανάπτυξης και επιμονή. Επιπλέον, η μαεστρία πρέπει να είναι κάτι που το άτομο μπορεί να προσεγγίσει αλλά όχι να κατέχει πλήρως, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελεί διαρκές κίνητρο για αυτό.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
hrpro.gr