Έρευνα KPMG: Με εμπόδια οι επιστροφές έμμεσων φόρων στις επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου φέρνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων αντιμέτωπο με διαρκώς αυξανόμενες περιπτώσεις που χρήζουν επιστροφών Φ.Π.Α. ή αντίστοιχων έμμεσων φόρων, κρίνεται απαραίτητο τέτοιες επιστροφές να πραγματοποιούνται με ταχείς ρυθμούς και απλές διαδικασίες, ώστε να μην υπονομεύεται η επιχειρηματικότητα εξαιτίας προβλημάτων ρευστότητας.

Στην Ελλάδα, οι επιστροφές Φ.Π.Α. προς αλλοδαπές επιχειρήσεις χωρίς μόνιμη εγκατάσταση γίνονται με αρκετά ικανοποιητικούς ρυθμούς, ειδικά όταν αφορούν επιχειρήσεις με έδρα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς για τις επιχειρήσεις αυτές η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ένα πολύ συγκεκριμένο και ευνοϊκό πλαίσιο επιστροφών. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ε.Ε., η Ελλάδα πραγματοποιεί παρόμοιες επιστροφές σε μη κοινοτικές επιχειρήσεις μόνο εφόσον είναι εγκατεστημένες στην Ελβετία ή τη Νορβηγία, καθώς είναι οι μόνες χώρες με τις οποίες πληρείται ο όρος της αμοιβαιότητας.

*Σε ό,τι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, σημαντική βελτίωση παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στους χρόνους επιστροφής του Φ.Π.Α., μετά και τις σχετικά πρόσφατες ρυθμίσεις στη σχετική νομοθεσία. Παρόλα αυτά, τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι το διάστημα αναμονής παραμένει μεγάλο, καθώς κατά μέσο όρο αγγίζει τους 10 μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει ακόμα και τη διετία.

Ωστόσο, οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν συνιστούν ελληνική αποκλειστικότητα. Σύμφωνα με την έρευνα «VAT/GST Refunds 2014», την οποία διεξήγαγε η KPMG σε 65 χώρες, παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται σε μεγάλο αριθμό χωρών. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα διεξήχθη με στόχο να καταγράψει δυσκολίες στις διαδικασίες επιστροφής Φ.Π.Α. και αντίστοιχων έμμεσων φόρων με βάση τις διεθνώς αποδεκτές αρχές της ουδετερότητας, της αποτελεσματικότητας, της απλότητας και της αποδοτικότητας. **

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr