Έχετε κουραστεί να εργάζεστε;

    Από: Startup Team

Η κόπωση στην εργασία είναι άλλοτε συνάρτηση των πολλών ωρών εργασίας, άλλοτε των πολλών και ποικίλων καθηκόντων, άλλοτε της ασυμβατότητας μεταξύ καθηκόντων και ταμπεραμέντου (ή/και δεξιοτήτων) και άλλοτε συνδυασμός όλων των ανωτέρω.

Ο παράγοντας οργάνωση είναι κάτι, που (όχι σπάνια) σχετίζεται με τα ανωτέρω και (κυρίως) με τη διαχείριση του χρόνου. Η ευταξία είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας της οργάνωσης.

Τα 6 χαρακτηριστικά της ‘κοπιαστικής’ εργασίας

1. Οι πολλές ώρες εργασίες μπορεί να μην συνδέονται πάντα με την αποδοτικότητα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, που επιβάλλεται και να δουλέψει κανείς αρκετές ώρες και να φέρει και αποτελέσματα. Το ερώτημα είναι αν ασχολείται κανείς με τα θέματα, με τα οποία πραγματικά πρέπει να ασχολείται.
2. Τα πολλά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα και εμπόδια κουράζουν στη δουλειά. Η επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και συλλογικής εργασίας και συνεργασίας καθιστά το ξεπέρασμα δυσκολιών και την επίλυση προβλημάτων ευκολότερη για όλους.
3. Η ασυμβατότητα μεταξύ ταμπεραμέντου και είδους εργασίας και καθηκόντων, αποτελεί παράγοντα άγχους ή απώλειας ενδιαφέροντος για την εργασία. Και στις δύο περιπτώσεις επέρχεται η κούραση (από άγχος ή από ανία).
4. Οι συχνές αντιπαραθέσεις, και κυρίως οι συγκρούσεις, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα όχι μόνο για αποδοτική εργασία και συνεργασία αλλά και για την εργασία εν γένει. Η επιβολή εταιρικής πολιτικής μείωσης των συγκρούσεων και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων , δίνει λύση σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που απαντώνται σε πολλές επιχειρήσεις.
5. ‘Η πίεση για την πίεση’ και ‘η αλλαγή για την αλλαγή’ οδηγούν σε κόπωση και αποθάρρυνση. Ο καθορισμός στόχων και λογικών χρονοδιαγραμμάτων και η δημιουργία κλίματος υπευθυνότητας (accountability), είναι μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση. Η έννοια του επείγοντος δεν μπορεί να εκλείψει, αλλά ούτε και μπορεί να είναι συνεχής διότι κουράζει.
6. H περιγραφή μιας θέσης εργασίας δεν πρέπει να είναι τελεσίδικη. Όχι σπάνια, θέσεις εργασίας προδιαγράφονται με βάση το επιθυμητό ‘μοντέλο’ ενός στελέχους μιας επιχείρησης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα καθήκοντα και το προφίλ προσωπικότητας των εργαζομένων. Η περιγραφή θέσης εργασίας και των σχετικών απαιτούμενων συμπεριφορικών ικανοτήτων (behavioral competencies) πρέπει να απορρέει από τα καθήκοντα και από τον προσανατολισμό για επιτυχία στη θέση. Μερικές φορές και οι περιγραφές θέσης εργασίας χρειάζονται αναθεώρηση.

Ώρα για αλλαγή

Είστε ανάμεσα σε εκείνους, που έχουν ‘κουραστεί’ να εργάζονται και αναζητούν τρόπους να τονώσουν το ηθικό τους και το ηθικό των συνεργατών τους; Ίσως στα ανωτέρω χαρακτηριστικά βρείτε ορισμένες απαντήσεις στα θέματα, που σας απασχολούν.

Αν ωστόσο έχετε ανακαλύψει και άλλους τρόπους, που να βοηθούν στην αναπτέρωση του ηθικού των εργαζομένων, στη δημιουργία κλίματος παρακίνησης και στην δέσμευση των εργαζομένων, μη διστάσετε  να τους μοιραστείτε μαζί μας.