Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας

    Από: Startup Team

Aνακοινώνεται η πραγματοποίηση του διεθνούς συνεδρίου «Current Trends in Structural Biology & 7th International Conference of the Hellenic Crystallographic Association» στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2014 στο ΙΤΕ (www.ctsb-hecra7.eu ).

Το συνέδριο διοργανώνεται και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΙΤΕ ΙnnovCrete που συντονίζεται από τον καθ. Μιχ. Κοκκινίδη (Παν/μιο Κρήτης & ΙΤΕ), και αποτελεί μέρος της σημαντικής σειράς διεθνών συνεδρίων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του InnovCrete.

Eπίσης συμμετέχει ως συνδιοργανωτής η Ελληνική Κρυσταλλογραφική Εταιρία. Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για την πραγματοποίηση του συνεδρίου με έμφαση σε υποτροφίες φοιτητών και νέων ερευνητών ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, έχουν δοθεί από την International Union of Crystallography καθώς και από Ελληνικές και διεθνείς εταιρίες (Bruker Corporation, ΜΑLVA S.A., ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS, ANELIS και Lab Supplies Scientific).

Στο συνέδριο συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες του χώρου της Δομικής Βιολογίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες με προφορικές και ανηρτημένες παρουσιάσεις που εστιάζονται σε πέντε διακριτές περιοχές εξαιρετικά επίκαιρου ενδιαφέροντος για την επιστήμη της Δομικής Βιολογίας. Επίσης έχει προγραμματιστεί για τους συνέδρους ένα σημαντικό παράλληλο κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, και την δημιουργία προϋποθέσεων για μελλοντικές επιστημονικές συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα απονεμηθεί το βραβείο «Νίκος Οικονομάκος» σε νέο ερευνητή του οποίου η προφορική ή ανηρτημένη παρουσίαση θα επιλεγεί ως η καλύτερη από διεθνή επιτροπή.

Ως πρόσθετη δραστηριότητα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί επίσης στο ΙΤΕ το Θερινό Σχολείο «Crystallographic Computing» (18/19 Σεπτεμβρίου 2014) που απευθύνεται σε φοιτητές και νέους ερευνητές της Κρυσταλλογραφίας Βιολογικών Μακρομορίων.

Στα πλαίσια ενός εντατικού προγράμματος, ερευνητές διεθνούς φήμης θα διδάξουν βασικές αρχές και πρόσφατες εξελίξεις από τον χώρο της Υπολογιστικής Κρυσταλλογραφίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στους διοργανωτές kokkinid@imbb.forth.gr & info@CTSB-HeCrA7.eu .