Πως οι Δεξιότητες Χρησιμοποιούνται στην Εργασία

    Από: Startup Team

Οι δεξιότητες διαμορφώνουν την οικονομία κάθε χώρας. Συνδέονται όχι μόνο με τη συνολική οικονομική επίδοση αλλά και με την επιτυχία κάθε ατόμου στην αγορά εργασίας. Έρευνες πάνω στις δεξιότητες ενηλίκων έχουν δείξει τα εξής :

  • Η χρήση δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο επηρεάζει μια πληθώρα φαινομένων, με κυριότερη την παραγωγικότητα και έπειτα τη δημιουργία κενών στους μισθούς μεταξύ προσωρινών και μόνιμων εργαζομένων.
  • Οι κακοί συνδυασμοί μεταξύ της ικανότητας δεξιοτήτων και της χρήσης δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο είναι κυρίαρχοι, έχοντας επιρροή στο 80% των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι που έχουν δεξιότητες κάτω από τις απαιτούμενες , τείνουν να χρειάζονται να δουλέψουν σκληρότερα για να ολοκληρώσουν τους στόχους τους και απολαμβάνουν λιγότερη ικανοποίηση από την εργασία τους σε επίπεδο μισθών και παραγωγικότητας.Ακόμη, στη σύγχρονη εποχή, κάτι παραπάνω από συχνό είναι το φαινόμενο όπου οι εργοδότες προσαρμόζουν το περιεχόμενο, τη θέση και την απολαβή της εργασίας ,αναλόγως των ικανοτήτων που διαθέτει ο υποψήφιος εργαζόμενος.

Οι πιο γνωστές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται κυρίως στον εργασιακό χώρο είναι :

1. Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,

2. Οι δεξιότητες συνεργασίας με συναδέλφους και με άτομα που άμεσα εμπλέκονται στην        παραγωγική διαδικασία ,

3. Η Διαχείριση χρόνου, με την έννοια του να διαθέτει ο εργαζόμενος την ικανότητα να διαχείριζεται επαρκώς τις υποχρεώσεις και τον χρόνο του,

4. Οι επαγγελματικοί καλοί τρόποι ( business etiquettes) ,

5. Οι διαπραγματευτικές ικανότητες,

6. Οι ικανότητες παρουσίασης,

7. Η τηλεφωνική επικοινωνία,

8. Η ανάπτυξη αισθήματος αυτοπεποίθησης καθώς ωθούν τον εργαζόμενο να παίρνει πρωτοβουλίες , να τον εμπιστεύονται και να είναι πιο αποδοτικός,

9. Οι  Επιχειρηματικές δεξιότητες

10. Και τέλος, η διαχείριση άγχους

 

Ροζ – Μαρι Μέλλου
Φοιτήτρια Οικονομικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Αθηνών