Η σωστή τιμή ενός προϊόντος δεν διαμορφώνεται μόνο από το κόστος…

    Από: Startup Team
πηγή: reporter.gr

Του Πάνου Τσαγκαράκη

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις με καλό μάνατζμεντ διεθνώς, έχουν ήδη αναγνωρίσει τον ζωτικό ρόλο της σωστής τιμολόγησης των προϊόντων που παράγουν και διαθέτουν στην αγορά, σε σχέση με την βιωσιμότητα και τη συνολική τους απόδοση. Το κλειδί για τη ρεαλιστική δυναμική τους αρίστευση, είναι η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν μια σωστή τιμολογιακή στρατηγική.

Η τιμολόγηση είναι ο πιο ευαίσθητος συντελεστής κέρδους που μπορεί να επηρεάσει το καλό ή το κακό μάνατζμεντ. Η παραμικρή αλλαγή στη μέση τιμή ενός προϊόντος, μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στο λειτουργικό κέρδος μιας επιχείρησης.

Στη χώρα μας, όπως φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. σε επιχειρήσεις τροφίμων υπηρεσιών),  παρατηρείται όχι μόνο έλλειψη σωστής τιμολογιακής στρατηγικής, αλλά και σωστής αντίληψης της σχέσης τιμής – κέρδους.

Πέραν των βασικών συντελεστών (όπως οι τιμές πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, το κόστος ενέργειας, παραγωγής κλπ), που διαμορφώνουν τις τιμές των προϊόντων, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Οι επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και σημαντικότητα του ρόλου των παραγόντων αυτών, διαφοροποιούνται και αριστεύουν. Η διαφοροποίηση τους οφείλεται στο γεγονός ότι κτίζουν μια δυνατή υποδομή, η οποία στηρίζει και συντηρεί αυτή τους την αρίστευση.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
reporter.gr