Κοινωνική ευθύνη και νέα επιχειρηματικότητα

    Από: Startup Team

Το να δημιουργήσεις μια νεα επιχείρηση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται χρόνο, υπομονή και επίμονή, σκληρή δουλειά, όραμα, αξίες και στόχο για βιωσιμότητα. Να δημιουργήσεις δηλαδή τέτοιες δομές που θα θωρακίσουν την επιχείρηση απέναντι σε πιθανές αντιξοότητες στην διάρκεια τη ζωής της.

Αυτός είναι και ο ρόλος της λεγόμενης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της εταιρικής υπευθυνότητας δηλ. απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορούν να επιρεάσουν τις δραστηριότητές της.

Θεωρητικά τουλάχιστον, η Εταιρική υπευθυνότητα είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η επιχείρηση “διασφαλίζει την ενεργό συμμόρφωση στο πνεύμα του νόμου χρησιμοποιώντας ηθικά πρότυπα και διεθνή πρότυπα”. Ένας νέος, διαφορετικός τρόπος διοίκησης επιχειρήσεων που “αγκαλιάζει την ευθύνη για τις ενέργειες της εταιρείας και ενθαρρύνει τη θετική επίδρασή της μέσω των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και όλα τα μέρη της σφαίρας επιροής της” που θεωρεί αμεσα ενδιαφερόμενα με στόχο το μεσομακροπρόθεσμο κέρδος, το οποίο δεν περιορίζεται στο αυστηρά οικονομικό κέρδος.

Δύσκολο είναι να εξηγήσει κανείς στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγάθους, τί σημαίνει μεσομακροπρόθεσμο ή μη αποκλειστικά οικονομικό κέρδος, κυρίως όταν, όπως σε χώρες σαν την Ελλάδα, η ΕΚΕ χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο μέρκετιγκ και διαφήμισης, σαν μέσω προβολής και όχι σαν τρόπος διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης της ίδιας.

Νομίζω λοπόν πως για τη βιωσιμότητα μιας νέας επιχείρησης μεγάλο ρόλο παίζουν  η οργάνωσή της, τα υπεύθυνα και σωστά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, η συνέπεια και η συνεχής εξυπηρετηση των πελατών και η ανταπόδοση στην κοινωνία και το περιβάλλον από τα κέρδη που θα προκύψουν απο τη δραστηριότητές της.

Η tradeNOW είναι μια πρωτοεμφανιζόμενη εταιρεία στον χώρο της ανταλλακτικής οικονομίας που στήθηκε σε τέσσερις άξονες οι απευθύνονται στον πελάτη, τον εργαζόμενο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Δεδομένης της συναλλακτικής της υπόστασης, ο πρώτος άξονας που αναπτυσσόμαστε είναι η υπευθυνότητα στις συναλλαγές. Η εταιρεία, έχοντας θέσει στο κέντρο των εργασιών της τις ανταλλαγές προϊόντων, υπηρεσιών και ακινήτων, ενεργεί υπεύθυνα απέναντι στον καταναλωτή θέλοντας να διασφαλίσει απόλυτα με ειδικά συστήματα το απόρρητο των συναλλαγών και την υψηλή ποιότητα της παροχής υπηρεσιών.

Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στην παροχή υπεύθυνων υπηρεσιών στο χρήστη της πλατφόρμας σε όλα τα επίπεδα. Η υλοποίησή της πλατφόρμας έγινε βάσει σχεδιασμού και ανάλυσης για την ορθή διαχείριση κινδύνων, έτσι ώστε ο χρήστης να λαμβάνει τις πιο υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες που να τον ικανοποιούν πλήρως. Σε αυτό το πλαίσιο, το τελευταίο στάδιο της ανταλλαγής είναι η αξιολόγηση του αποτελέσματος, με την οποία ο χρήστης μπορεί να αξιολογήσει το προϊόν ή την υπηρεσία που έλαβε με στόχο η αξιολόγηση αυτή να βοηθήσει στη βελτίωση της πλατφόρμας και των ανταλλαγών. Τέλος ο λογιστικός της έλεγχος της πλατφόρμας γίνεται από μεγάλη εταιρεία ορκωτών λογιστών ώστε οι εργασίες της πλατφόρμας να είναι απόλυτα σύνομες και διαφανείς.

Ο τρίτος άξονας είναι ο άμεσος διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη πιστεύοντας πως η επιχείρηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνιών που δραστηριοποιείται. Η εταιρεία επιδιώκει συνεχή επαφή και διάλογο με θεσμικούς και μη παράγοντες, ΜΚΟ, ΜΜΜ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιρεάζουν και επιρεάζονται απο τις δραστηριότητές της με στόχο να βετιώνει συνέχεια την κοινωνική και περιβαλλοντική της επίδοση και τη λειτουργία της, ώστε να είναι ένα αξιόλογος και αξιόπιστος συνέταιρος και πολίτης. Η διασφάλιση της κοινωνικής σύνοχής είναι πρωταρχικός στόχος μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην ανταλλακτική οικονομία και οι άνθρωποι της tradeNOW πιστεύουν ακράδαντα πως μόνο όταν διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, υπάρχει εμπιστοσύνη, συνεργασία και ανάπτυξη.

Τέλος, ο τέταρτος μεγάλος άξονας είναι η κοινωνική αλληλεγγύη που διέπει την επιχειρηματικότητα της εταιρείας. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης προς τις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες και η περιβαλλοντική προστασία. Γι’αυτό το λόγο η εταιρεία παρέχει παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρόσβασης στην πλατφόρμα, σε εθελοντικούς οργανισμούς, ιδρύματα και συλλόγους με κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο. Παράλληλα βοηθά στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους μέσω της δυνατότητας που παρέχει στα μέλη για απευθείας προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και με τη δωρεάν διάθεση πόντων από τα κέρδη της ως μέσο για την πραγματοποίηση ανταλλαγών.

Μαριάνθη Σταυρίδου – Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας

Κοινωνική ευθύνη και νέα επιχειρηματικότητα

Ως Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας η Μαριάνθη, είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της tradeNOW και το διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ελβετία, στη Βέρνη και τη Ζυρίχη και εξειδικεύτηκε στη Διοίκηση Έργων και την Εταιρική Επικοινωνία και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης. Εργάστηκε μεταξύ άλλων σα σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Παιδείας της Ελβετίας, ενώ στην Ελλάδα συνεργάστηκε με το ΕΛΙΑΜΕΠ και με πολυεθνικές εταιρείες στον Τομέα των Διεθνών Σχέσεων και της Κοινωνικής Ευθύνης. Ίδρυσε με φίλους στη Βέρνη της Ελβετίας το equal education fund, όπου και εργάστηκε εθελοντικά στον ελεύθερο χρόνο της, χτίζοντας σχολεία και υποστηρίζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Στην Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της κοινωνίας με εθελοντική εργασία σε διαφορετικές οργανώσεις. Η εταιρεία που εργαζόταν τα τελευταία χρόνια, βραβεύτηκε με το Βραβείο Καινοτομίας για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα για ένα πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης που σχεδίασε. Μιλάει γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ελληνικά και τούρκικα.