Πώς το Coaching χρησιμοποιείται για την εφαρμογή μιας κουλτούρας καινοτομίας

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Καθώς προχωρούμε από την εποχή της πληροφορίας (Information Age) προς μια εννοιολογική εποχή (Conceptual Age). oι περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν τώρα μια κουλτούρα καινοτομίας προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχία.

Για χρόνια, οι εταιρείες με υπέρ-ανάπτυξη έχουν αναδείξει την καινοτομία ως ο κύριος μοχλός της επιτυχίας τους. Με την επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης και της επιχειρηματικής αβεβαιότητας σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων, ένα μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων ανακαλύπτουν στην καινοτομία το βασικό καταλύτη για τη μελλοντική επιτυχία. Η πλειοψηφία των ηγετών τώρα αναγνωρίζουν ότι τα επίπεδα της καινοτομίας που εφάρμοσαν στο παρελθόν δεν θα είναι επαρκής για να υποστηρίξει την μελλοντική επιχειρηματική ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους. Σύμφωνα με το αποτελέσματα της μελέτης “2012 Conference Board CEO Study” που έγινε με 776 CEOs, καινοτομία και ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελούν τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια.

Τι είναι μια κουλτούρα καινοτομίας;

Οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι μια κουλτούρα καινοτομίας περιγράφεται ως ένα περιβάλλον όπου ενθαρρύνεται ενεργά η δημιουργικότητα και όπου καινοτόμες ιδέες αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη πλευρά σε μια κουλτούρα καινοτομίας που συχνά είναι υπό-τιμημένη: ποιες νέες ιδέες είναι οι «σωστές» ιδέες και πως εφαρμόζονται αποτελεσματικά;

Αυτό αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό μέρος μιας κουλτούρας καινοτομίας που απαιτεί πραγματικό επιχειρηματικό όραμα καθώς και πειθαρχία και επιμονή στην εκτέλεση.

Το Coaching βοηθά τους ανθρώπους να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ιδέες

Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και παραγωγής χρήσιμων καινοτόμων ιδεών είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί όταν οι ηγέτες γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τακτικά τις βασικές δεξιότητες του coaching, αντί να εφαρμόζουν παραδοσιακές ηγετικές συμπεριφορές που βασίζονται πάνω στην ιεραρχική σχέση και στο έλεγχο. Ειδικά οι άνθρωποι της Generation Y, που αντιπροσωπεύουν τώρα περισσότερο από το 50% του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως, πραγματικά δεν θέλουν πια το «Θα σου πω τι να κάνεις». Νιώθουν πολύ πιο δεμένοι, δυναμικοί και δημιουργικοί όταν δουλεύουν με ηγέτες που χρησιμοποιούν τις δεξιότητες του coaching για να τους υποστηρίξουν στην δική τους διαδικασία σκέψης και έκφρασης των ιδεών τους. Η ηγεσία απαιτεί πια συμπεριφορές που ενθαρρύνουν την αυτονομία, το πάθος, και την επιχειρηματική τόλμη. Αυτά είναι και τα βασικά συστατικά της καλής εφαρμογής του coaching στελεχών. Επίσης, το coaching αποδεικνύεται αποτελεσματικό ως ένα χρήσιμο ηγετικό στιλ και ως ένας σημαντικός καταλύτης για την επιχειρηματική καινοτομία, όταν ξεκινάει από την κορυφή, με ανώτατους ηγέτες που εφαρμόζουν ορατά δεξιότητες coaching και λαμβάνουν οι ίδιοι coaching.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr