Ο Εταιρικός Εθελοντισμός και η κουλτούρα της εθελοντικής προσφοράς

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως πολύ συχνά βλέπουμε και ακούμε από μεγάλες εταιρείες, γίνονται διάφορες δράσεις, συνήθως με φιλανθρωπική ή χορηγική μορφή με απώτερο σκοπό εταιρείες, κοινωνία και περιβάλλον να αποτελέσουν ιδανικά ένα αλληλένδετο σύνολο.

Μέσα από αυτές τις δράσεις και τις όποιες ωφέλειες αποκομίζουν κάθε φορά οι εμπλεκόμενοι, θα ήθελα να ξεχωρίσω το κομμάτι του εθελοντισμού και ειδικά του εταιρικού εθελοντισμού. Να εστιάσω δηλαδή στον ανθρώπινο παράγοντα, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη εθελοντικής κουλτούρας.

Ο εθελοντισμός θεωρώ πως αποτελεί κουλτούρα προσφοράς χωρίς απτό όφελος, με την οποία ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων δεν είναι εξοικειωμένη. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης έχουν φέρει μία αύξηση στην προσφορά και στον εθελοντισμό, ίσως γιατί αυξήθηκε το αίσθημα του ανθρωπισμού, αυξήθηκε η ανεργία και τελικά αυξήθηκε ο χρόνος που ο καθένας διαθέτει όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Ο λόγος που πιστεύω πως χρειάζεται εκπαίδευση στην έννοια του εθελοντισμού και πως αποτελεί κουλτούρα, είναι γιατί πολλοί εργαζόμενοι που δεν έχουν «μυηθεί» σε αυτή την έννοια δεν καταλαβαίνουν το όφελος για τους ίδιους, εφόσον η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις δεν συνδέεται με οικονομικές απολαβές ή κάποιο άλλο ανταποδοτικό κίνητρο.

Μπορεί στην Ελλάδα της κρίσης όλα αυτά να φαντάζουν πολυτέλεια αλλά δεν είναι. Ανεξάρτητα από το όφελος που έχουν οι επιχειρήσεις από τέτοιες ενέργειες, οι ίδιοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν αποκομίζουν τεράστιο όφελος καθώς και η κοινωνία ακόμα και τα παιδιά τους μακροπρόθεσμα.

Ο εταιρικός εθελοντισμός αποτελεί ένα κύριο στοιχείο εταιρικής υπευθυνότητας και επιτρέπει στους εργαζόμενους να προσφέρουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, να συνεργαστούν και να νιώσουν πραγματικά ομάδα. Οι δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι εργαζόμενοι εστιάζουν κυρίως στους πυλώνες της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι η συγκέντρωση και προσφορά τροφίμων, η συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) και φορείς για την οργάνωση δράσεων, η παροχή βοήθειας σε οργανισμούς που δεν έχουν τα μέσα και το προσωπικό για να αντεπεξέλθουν στο έργο τους και άλλες ενέργειες.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr