ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | Ο διαγωνισμός αποτελεί τμήμα μιας σειράς δράσεων που πρόκειται να υλοποιήσει το ΕΠΙ.νοώ.

    Από: Startup Team

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ – ΕΠΙΣΕΥ» – «ΕΠΙ.νοώ» ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου διαγωνισμού καινοτομίας που θα διεξάγει.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, με τη στήριξη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και του Δήμου Αθηναίων, όχι μόνο θα επιβραβεύσει αλλά θα επιχειρήσει να στηρίξει τους νέους που έχουν να καταθέσουν καινοτόμες προτάσεις ώστε να τις υλοποιήσουν επιχειρηματικά με επιτυχία.

Ο διαγωνισμός αποτελεί τμήμα μιας σειράς δράσεων που πρόκειται να υλοποιήσει το ΕΠΙ.νοώ. Ειδικότερα, στόχος του διαγωνισμού είναι:

α) η ανάδειξη και προώθηση καινοτόμων ιδεών που υπάρχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πολυτεχνείου και η στήριξη στην επιχειρηματική τους υλοποίηση,

β) η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας της ερευνητικής κοινότητας μέσω της στήριξης και της καθοδήγησης που θα παρέχει,

γ) η συμβολή στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας μέσω ενός από τους πιο σημαντικούς φορείς έρευνας και τεχνολογίας,

δ) η δικτύωση και αλληλεπίδραση των ενδιαφερομένων με δυναμικά μέλη του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας (Μονάδες Καινοτομίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Σύνδεσμοι επιχειρήσεων κα).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όπως νέους φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους ερευνητές ή ομάδες ερευνητών, υποψήφιους διδάκτορες, κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την επιχειρηματική τους πρόταση ηλεκτρονικά στους παρακάτω ιστοτόπους:

ΕΠΙ.νοώ: gontua.wordpress.com

ΜΟΚΕ: mke.ntua.gr/diagwnismos_kainotomias

ΕΠΙΣΕΥ: www.iccs.gr

έως τις 22 Δεκεμβρίου 2014.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να αφορούν στη θεματική περιοχή «Εφαρμογές Λογισμικού».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων θα αποτελείται από μέλη εγνωσμένου κύρους, προερχόμενα από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πολυτεχνείου.

Οι τρεις καλύτερες προτάσεις που θα αναδειχθούν από το διαγωνισμό θα προκριθούν στον τελικό Διαγωνισμό Καινοτομίας που θα διεξαχθεί από το Δήμο Αθηναίων μέσω του INNOVATHENS.