Η διαχείριση της ομαδικής εργασίας δεν είναι απλή υπόθεση

    Από: Startup Team
πηγή: reporter.gr

Του Πάνου Τσαγκαράκη

Δεν είναι τυχαίο που οι μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες επιχειρήσεις στον κόσμο στηρίζονται στη ομαδική εργασία!  Το όφελος που προκύπτει από τη συνεργασία μιας ομάδας ανθρώπων, που περιλαμβάνει ένα σύνολο συμπληρωματικών δεξιοτήτων οι οποίες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί μια εργασία ή ένα έργο, είναι αναμφισβήτητα μεγαλύτερο από αυτό οποιασδήποτε χαρισματικής ανεξάρτητης εργασίας.

Έχει πλέον διαπιστωθεί, ότι τα μέλη μιας ομάδας που λειτουργούν με υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης, την αρχή της συμμετοχής  και την ευθύνη για αυτό-διαχείριση, για να εργαστούν προς έναν κοινό στόχο και κοινές ανταμοιβές, είναι υπόλογοι για τη συλλογική απόδοση τους. Μια ομάδα γίνεται κάτι περισσότερο από ένα απλό σύνολο ανθρώπων όταν η  ισχυρή αίσθηση της αμοιβαίας δέσμευσης δημιουργεί συνέργεια, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη απόδοση από το άθροισμα των επιδόσεων των μεμονωμένων μελών της.

Αντίθετα από τις συνήθεις πεποιθήσεις, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην πραγματικότητα προτιμούν να εργαστούν σε μια ομάδα και όχι σαν «μοναχικοί λύκοι». Το να δουλεύουν ως ομάδα, τους δημιουργεί το αίσθημα ότι ανήκουν κάπου και αυτό μπορεί πραγματικά να κάνει την εργασία τους πιο ευχάριστη.

Ένα από τα οφέλη της οικοδόμησης ισχυρών καλά σχεδιασμένων ομάδων είναι ότι μπορούν να είναι αυτόνομες. Με σωστό σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση, η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομη οντότητα και να παρέχει ποιοτικά αποτελέσματα, μετρώντας η ίδια την απόδοσή της και συμβάλλοντας στη διαρκή της βελτίωση.

Οι επιτυχημένες ομάδες, όμως, χρειάζονται κάποιον επικεφαλής. Υπάρχουν δύο είδη ομάδων με σημαντικές μεταξύ τους διαφορές.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
reporter.gr