Executive Search: Αναζήτηση υψηλών προδιαγραφών

    Από: Startup Team
πηγή: hrpro.gr

Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον η αναζήτηση, προσέλκυση και η ενσωμάτωση ικανών στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του. Το κόστος που εσωκλείουν λανθασμένες επιλογές είναι αρκετά υψηλό, ενώ όταν αναφερόμαστε σε υψηλόβαθμα στελέχη αυτό αυξάνεται γεωμετρικά! Η συνεργασία με εταιρείες – συμβούλους ως προς την εύρεση executive στελεχών αποτελεί πολλές φορές επιτακτική ανάγκη έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της διαδικασίας αρκεί να διαθέτει συγκεκριμένη δομή, πλαίσιο και διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Η αγορά εργασίας έχει μεταβάλλει αρκετά από τα χαρακτηριστικά της. Πολλά ικανά στελέχη έχουν εισέλθει εκ νέου στον «στίβο» αναζήτησης εργασίας, ενώ τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν υψηλά, αν και εμφανίζονται σημάδια οριακής υποχώρησης. Ένα σημαντικό ποσοστό στελεχών έχει μετακινηθεί στο εξωτερικό αναζητώντας ευκαιρίες εργασίας, μέρος του οποίου είναι κυρίως νέοι. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της αγοράς σήμερα είναι σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) ως προς την αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το 32% των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι υπερεκπαιδευμένο, δηλαδή διαθέτει καλύτερη εκπαίδευση από εκείνη που απαιτεί η θέση εργασίας του. Σε αυτό το πλαίσιο, που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά, θα θεωρούσε κανείς ότι η αναζήτηση, η προσέλκυση και η ενσωμάτωση στελεχών θα ήταν αρκετά εύκολη υπόθεση. Κάτι όμως που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τους εργοδότες.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Έλλειψης Ταλέντου 2014 της ManpowerGroup, δυσκολία δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 42% των εργοδοτών στην Ελλάδα για την κάλυψη θέσεων εργασίας, ποσοστό αυξημένο κατά 4 μονάδες σε σχέση με το 2013 και 6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αναδεικνύοντας το σημαντικό έλλειμμα απαιτούμενης εμπειρίας (42%), τεχνικών δεξιοτήτων (hard skills) (29%), επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft skills) (19%) και διαθέσιμων υποψηφίων (18%) που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των εργοδοτών. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος μιας λανθασμένης επιλογής παραμένει υψηλό, και ειδικότερα όταν αφορά την πλήρωση μιας θέσης στα υψηλά κλιμάκια της εταιρείας. Έτσι, αν και η εξεύρεση υποψηφίων μπορεί να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του HR, δεν είναι λίγες οι φορές που ειδικά για την αναζήτηση executive στελεχών, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού επιλέγουν τη συνεργασία με μία εξειδικευμένη εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες executive search.

Συνεργασία

Οι εταιρείες ή οι σύμβουλοι που προσφέρουν υπηρεσίες executive search είναι σε θέση να αποτελέσουν μία πολύτιμη πηγή για τους οργανισμούς που αναζητούν υψηλόβαθμα στελέχη. Οι ανάγκες που ικανοποιεί μία τέτοια συνεργασία είναι πολλαπλές, ενώ η επένδυση της εταιρείας μπορεί να αποδειχτεί άκρως ανταποδοτική. Αναφορικά με τις ανάγκες που ικανοποιεί o Σεραφείμ Καραΐσκος, Senior Manager/Head of Executive Search, της ICAP People Solutions εξηγεί: «Μια εταιρεία executive search συνήθως καλείται όταν υπάρχει ανάγκη για εύρεση και αξιολόγηση ανωτέρων ή ανωτάτων στελεχών ή στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Όσο πιο σύνθετος και πιο απαιτητικός είναι ο ρόλος τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για μια εξειδικευμένη εταιρεία που θα υλοποιήσει το έργο». «Έχοντας την πλήρη εικόνα της αγοράς και έχοντας διαχειριστεί πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, η εταιρεία executive search είναι ο πιο κατάλληλος σύμβουλος στο πλευρό της εταιρείας που θέλει να κάνει την σωστή επιλογή. Το κόστος άλλωστε μιας λανθασμένης επιλογής είναι απαγορευτικό για μια εταιρεία, ιδιαίτερα για κρίσιμες θέσεις/ρόλους» καταλήγει ο ίδιος. «Η συνεργασία με μια εταιρεία παροχής executive search υπηρεσιών εξασφαλίζει πως ο πελάτης σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορεί να έχει μια σαφή αξιολόγηση της κατάστασης στην αγορά και συμβουλευτική υποστήριξη για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του» αναφέρει ο Χάρης Κωνσταντινίδης, Permanent Placement and Career Transition Manager της Adecco Greece.

«Σε επόμενο στάδιο διασφαλίζει την επιτυχημένη στελέχωση των υψηλόβαθμων θέσεων με τους κατάλληλους επαγγελματίες που θα υποστηρίξουν τη στρατηγική της εταιρείας. Μέσω του Executive Search γίνεται συστηματική και στοχευμένη προσέγγιση υποψηφίων, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα τα απαραίτητα εξειδικευμένα προσόντα που αναζητά η εταιρεία-πελάτης. Εντοπίζονται, λοιπόν, τα κατάλληλα στελέχη, ακόμα και εκείνα που δεν είναι ενεργά στην αναζήτηση εργασίας. Επίσης, αξιοποιούνται στο μέγιστο ειδικές τεχνικές για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, ενώ εξυπακούεται ότι τηρείται απόλυτη εχεμύθεια» επισημαίνει ο ίδιος.

Για τη Λήδα Σγουράκη, Branch Manager Professionals της Randstad Hellas η συνεργασία με εταιρεία executive search λανθασμένα θεωρείται αποκλειστικά συνδεδεμένη με το κατά πόσο η εταιρεία τη δεδομένη χρονική περίοδο πρόκειται να προβεί σε προσλήψεις. «Ο σχεδιασμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, ο τρόπος επιλογής, ένταξης και διατήρησης των στελεχών στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κατά τη γνώμη μας το ουσιαστικό περιεχόμενο μιας τέτοιας συνεργασίας» εξηγεί η ίδια και συνεχίζει: «Συνεπώς, η ύπαρξη της προλαμβάνει παρορμητικές αποφάσεις και διασφαλίζει ότι η εταιρεία είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε όχι μόνα να προσελκύσει, αλλά και να διατηρήσει στελέχη με τις κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις και χαρακτηριστικά» τονίζει η ίδια.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
hrpro.gr