Μεσάζοντες και Καρτέλ

    Από: Startup Team

Πρόκειται για ένα θέμα που όλο και περισσότερο γίνεται αντικείμενο συζήτησης τα τελευταία χρόνια με όλο και περισσότερους ανθρώπους να μπερδεύουν ουσιαστικά τις λέξεις μεσάζοντας και καρτέλ πιστεύοντας ότι όλοι οι μεσάζοντες δημιουργούν καρτέλ και χειραγωγούν την ελεύθερη αγορά . Ας πάμε αρχικά να δούμε τι είναι το καρτέλ και τι ο μεσάζοντας . Καρτέλ ονομάζεται η ρητή σύμπραξη (συμφωνία) μεγάλων κυρίως επιχειρήσεων εταιρικής μορφής δραστηριοποιούμενων στον ίδιο κλάδο, δηλαδή ανταγωνιστικών, με σκοπό την αποφυγή του μεταξύ τους ανταγωνισμού δια κοινής διαμόρφωσης ενιαίας τιμής των προσφερομένων υπηρεσιών ή των προϊόντων τους, ή και με πολύ ελάχιστες μεταξύ τους διαφορές τιμών. Μεσάζοντας από την άλλη μεριά είναι το άτομο που αναλαμβάνει με δική του ευθύνη να μεταπωλήσει τα προϊόντα μιας εταιρίας με αυξημένη τιμή για την απόκτηση κέρδους. Και αφού λοιπόν διαχωρίσαμε τους 2 όρους  θα συνεχίσω με μερικές προσωπικές απόψεις για την ύπαρξη των μεσαζόντων .

Βλέποντας λοιπόν τα τελευταία χρόνια να γίνονται κινήσεις για την παράκαμψη των μεσαζόντων σε προϊόντα λαϊκών αγορών αρχικά και έπειτα σε διαφορές άλλες αγορές. Έπειτα  να αναφέρω τα πολλαπλά οικονομικά οφέλη του καταναλωτή από τη παράκαμψη των μεσαζόντων κάτι που θα μας δείξει και το παρακάτω σχήμα.

Σχήμα – Κόστη

Μεσάζοντες και Καρτέλ

Το σχήμα που προφανώς θυμίζει κάτι στους συμφοιτητές μου να ομολογήσω ότι είναι από πανεπιστημιακές σημειώσεις.

Επιστρέφω λοιπόν στο θέμα και παρόλα αυτά θα ήθελα να θίξω και την χρησιμότητα των μεσαζόντων κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου όμως να αναφέρω από τώρα ότι είμαι κάθετα αντίθετος στην πολιτική αισχροκέρδειας που ακολουθούν με άμεσα θύματα τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Θέλω λοιπόν να θέσω μια άποψη σε αυτούς που επιθυμούν την εξάλειψη τους .Τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι μεσάζοντες  όπως η μεταφορά και η αποθήκευση των προϊόντων, θα πρέπει να τις επωμιστούν οι εταιρίες που παράγουν το προϊόν . Κάτι τέτοιο προφανώς θα αυξήσει τα σταθερά κόστη της εταιρίας και σε εποχές οικονομικές ύφεσης που τα προβλήματα ρευστότητας είναι τεράστια, μια ενδεχόμενη αύξηση στα σταθερά κόστη της επιχείρησης ειδικά σε μια χώρα που το ποσοστό των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλο κάτι που σημαίνει μειωμένα κεφάλαια θα αποτελέσει τεράστιο τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία τους.