Employee Assistance Programs: Διαμορφώνοντας ένα «υγιές» εργασιακό περιβάλλον

    Από: Startup Team
πηγή: hrpro.gr

Τα Employee Assistance Programs αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μίας εταιρείας που στοχεύει στη δημιουργία υγιών χώρων εργασίας. Σε μία περίοδο έντονων αλλαγών και υψηλής ανασφάλειας μπορούν να αποδειχθούν σημαντικά εργαλεία στη διάθεση του HR, με τις έρευνες να αποδεικνύουν τη χρησιμότητά τους σε κάθε επίπεδο.

Η βιωσιμότητα των οργανισμών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την απόδοση των στελεχών τους. «Οι οργανισμοί δεν αλλάζουν, οι άνθρωποι είναι αυτοί που αλλάζουν τους οργανισμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο keynote speaker του 10th People Management Executive Seminar, Richard Beatty, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στη διαμόρφωση των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Από την άλλη πλευρά, ανεργία σε υψηλά επίπεδα, συχνές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, υψηλό αίσθημα ανασφάλειας είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σήμερα που επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση των στελεχών και δημιουργούν το πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση προβληματικών συμπεριφορών μέσα στους οργανισμούς. Η πρόληψη, και κυρίως η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν μέσα σε αυτό το στρεσογόνο πλαίσιο, αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για τη διασφάλιση θετικών αποδόσεων και υψηλής παραγωγικότητας. Τα employee assistance programs (EAP) συμβάλουν ενεργά προς αυτήν την κατεύθυνση, με τις εταιρείες και τους συμβούλους που τα παρέχουν να αποτελούν αρωγό της διαδικασίας και σημαντικό συνεργάτη στο πλευρό τόσο των επιχειρήσεων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού. Μπορεί η δημιουργία ενός ψυχικά υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί πρόκληση για το τμήμα HR, όμως με την κατάλληλη επιλογή του συνεργάτη και τη διαμόρφωση του αναγκαίου πλαισίου, τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά και αμφίπλευρα.

Στόχος

Η ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι απαραίτητο συστατικό της εταιρικής επιτυχίας σήμερα, ενώ φαίνεται να επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στο εργασιακό περιβάλλον. Όπως αποκάλυψε η πρόσφατη έρευνα του CIPD που πραγματοποίησε σε συνεργασία με την εταιρεία Halogen, με τίτλο «spring 2014 Employee Outlook» το ποσοστό των εργαζομένων που αναφέρουν υπερβολική πίεση στην εργασία κάθε ημέρα ή μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα, την άνοιξη του 2014 παρέμεινε στο 41%, το ίδιο όπως την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2013. Ενώ, η διαφορά μεταξύ των ανδρών (45%) και των γυναικών (38%) που αναφέρουν υπερβολική πίεση σε συχνή βάση έχει αυξηθεί από προηγούμενες έρευνες. Τα προγράμματα υποστήριξης των εργαζομένων βρίσκονταν αρκετά υψηλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων, ενώ στις μέρες μας η επένδυση σε αυτά καθίσταται περισσότερο επιτακτική για το ανθρώπινο δυναμικό, και ανταποδοτική για τις ίδιες τις εταιρείες που τα επιλέγουν. Τα προβλήματα ωστόσο που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα EAP, εντοπίζονται τόσο σε εταιρικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα:

  • Εταιρικό επίπεδο
    Σε εταιρικό επίπεδο μερικά από τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προγράμματα αυτά είναι συνήθως το στρες, το burnout που προκύπτει από τα υψηλά επίπεδα φόρτου εργασίας με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα στελέχη σήμερα, καθώς επίσης και άλλα που συνδέονται με το work life balance. Επιπρόσθετα προβλήματα που προκύπτουν από τις εργασιακές σχέσεις όπως διαμορφώνονται μέσα στον οργανισμό και το αίσθημα δικαιοσύνης είναι μερικά ακόμη που μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία. Άλλωστε, πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό τους, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο δυναμικό τους να επηρεάζεται άμεσα από αυτές, και μάλιστα αρνητικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα EAP μπορούν να λειτουργήσουν και προληπτικά, προάγοντας τη ψυχική υγεία των εργαζομένων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, μέσα από την σωστή ενημέρωση και εντοπισμό των αντίστοιχων ενδείξεων που αυτά εσωκλείουν.
  • Προσωπικό επίπεδο
    Σε προσωπικό επίπεδο τα θέματα για τα οποία τα EAP παρέχουν υποστήριξη στα στελέχη μπορούν να αφορούν σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης, οικογενειακά/ προσωπικά θέματα, νομικά ή οικονομικά ζητήματα, άγχος, κατάθλιψη, διαχείριση θυμού, stress management, κατάχρηση ουσιών ή ακόμη και διαχείριση σημαντικών γεγονότων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα στελέχη και επηρεάζουν άμεσα τη ψυχική τους υγεία, όπως για παράδειγμα τα ατυχήματα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι άμεσος στόχος των προγραμμάτων υποστήριξης των εργαζομένων είναι η παροχή των κατάλληλων μηχανισμών διαχείρισης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, η παροχή συμβουλών και βοήθειας, η ενδυνάμωση τους και η κατάλληλη προετοιμασία για τη διασφάλιση της ψυχικής τους υγείας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
hrpro.gr