Έρευνα: Στο «ναδίρ» η επιχειρηματικότητα και το 2013

    Από: Startup Team

Πηγή: www.zougla.gr

Νέα έρευνα της του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία MARC AE χαρακτηρίζει ως έτος «αποκάλυψης» για τις επιχειρήσεις το 2013.

Βασικά χαρακτηριστικά του 2013 σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα θα είναι τα εξής:

1. Περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των επιχειρήσεων (τζίρος, ζήτηση, ρευστότητα).
2. Ένταση της απο-επένδυσης.
3. Αδυναμία πληρωμών των επιχειρήσεων (δάνεια, φόροι, ενοίκια, ασφαλιστές εισφορές…).
4. Ανησυχητικά ποσοστά επιχειρηματιών που προχωρούν σε εκποίηση της προσωπικής τους περιουσίας προκειμένου να καλύψουν το έλλειμμα πηγών χρηματοδότησης και την συσσωρευμένη ύφεση.
5. Επιβεβαίωση των στοιχειών προηγούμενων ερευνών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για λουκέτα και απώλεια θέσεων απασχόλησης.
6. Προβλέψεις για λουκέτα και απώλεια θέσεων απασχόλησης το επόμενο διάστημα.
7. Ραγδαία μεταβολή στο εργασιακό περιβάλλον (μισθοί, ώρες εργασίας, ημέρες εργασίας).
8. Πότε πιστεύουν οι επιχειρηματίες ότι θα φανούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της αγοράς.
9. Έλλειμμα εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα σε ότι αφορά στις καταθέσεις.

H έρευνα που αφορά επίσης τις θέσεις εργασίας και τη βιωσιμότητα της οικονομίας της Ελλάδας, θα παρουσιαστεί αναλυτικά αύριο Τρίτη. Διεξήχθη σε πανελλαδικό δείγμα 1.201 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), τον Ιανουάριο του 2013

Έρευνα του ΣΕΒ για τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα

Πανελλαδική έρευνα με θέμα «Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα: H Άποψη των Επιχειρήσεων» πραγματοποιεί το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ σε δείγμα 1000 επιχειρήσεων από αντιπροσωπευτικούς κλάδους της οικονομίας.

Η έρευνα θα διεξαχθεί από τις 8 Μαρτίου 2013 έως τις 15 Απριλίου 2013 με στόχο να καταγραφούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση. Αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας που υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2010 από τον ΣΕΒ με την έκθεση «30 Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα» καθώς το Παρατηρητήριο, προχωρά στην επικαιροποίηση των εμποδίων που είχαν τότε αναδειχθεί από την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και στην καταγραφή και ανάλυση νέων, με σκοπό να προωθήσει την άρση τους. Νέο στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου αναλύονται περισσότερες από 270 διαδικασίες, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται καθημερινά με τη δημόσια διοίκηση. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα έχουν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν με αυτή τη βάση και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και τις προτάσεις τους.

Η έρευνα αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ΣΕΒ, να αποτελέσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα αντικείμενο συστηματικής αξιολόγησης, καθώς ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη.