Γιατί δεν εξελίσσεται η καριέρα μου;

    Από: Startup Team

Η διαχείριση της σταδιοδρομίας μας είναι μία σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι με ποικίλα προβλήματα. Πολλές φορές, εκτός από τις εξωτερικές δυσκολίες, ερχόμαστε αντιμέτωποι και με εσωτερικά εμπόδια που καθιστούν ανέφικτη την υλοποίηση των επαγγελματικών μας στόχων. Τότε κατακλυζόμαστε από απαισιοδοξία και αρνητικά συναισθήματα, με αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να κάνουμε το επόμενο επαγγελματικό μας βήμα.

Τέτοιου είδους εμπόδια μπορεί να είναι:

Συναισθηματικά ερεθίσματα:

βιώνουμε εμπειρίες που είναι παρόμοιες με κάποια γεγονότα που βιώσαμε στο παρελθόν. Οι προηγούμενες εμπειρίες και ο τρόπος με τον οποίο τις ερμηνεύσαμε επηρεάζουν την αξία για τον εαυτό μας και τελικά την επαγγελματική μας συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η εμπειρία μιας αποτυχίας στο σχολείο ενδέχεται να επηρεάσει την αυτοεκτίμησή μας και να ανακινήσει τα ίδια αρνητικά συναισθήματα όταν αποτύχουμε σε μια συνέντευξη πρόσληψης!

Ενδοβαλλόμενες αξίες:

είναι οι ασυνείδητες συνήθως αξίες μας, οι οποίες βασίζονται σε μηνύματα που έχουμε λάβει σε νεότερη ηλικία από τους γονείς μας ή τους σημαντικούς άλλους. Αυτές οι αξίες μας προκαλούν σύγχυση και μπορούν να μας οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις. Πρόκειται για εσωτερικευμένες αντιλήψεις όπως «πρέπει να βρεις μια σίγουρη δουλειά», «πρέπει να παντρευτείς και να γίνεις καλή μητέρα», «πρέπει να βγάλεις πολλά χρήματα», «δεν πρέπει να ρισκάρεις» κ.ά. που έχουν ως αποτέλεσμα να μην είμαστε πλέον σε θέση να διακρίνουμε τα «πρέπει» από τα προσωπικά μας «θέλω».

Αυτοπεριοριστικές πεποιθήσεις:

εδώ μιλάμε για συνειδητές  πεποιθήσεις που περιορίζουν τη ρεαλιστική αντίληψη της κατάστασής μας και μπλοκάρουν την επαγγελματική μας εξέλιξη. Για παράδειγμα, «Όλοι είναι καλύτεροι από εμένα», «Θα αποτύχω», «Είναι πολύ αργά», «Δεν χρειάζομαι τη βοήθεια κανενός» κ.ά. Η πίστη σε αυτές τις αντιλήψεις μπορεί να περιορίσει τον ορθολογικό τρόπο σκέψης μας και, συνεπώς, να μην αξιοποιήσουμε κατάλληλα τις ευκαιρίες που προκύπτουν στην πορεία της σταδιοδρομίας μας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων που δυσκολεύουν μεγάλο αριθμό ενηλίκων είναι χρήσιμη η αναζήτηση συμβουλευτικής υποστήριξης. Η επαγγελματική συμβουλευτική έχει στόχο να διευκολύνει το άτομο ώστε να αναγνωρίσει αυτά τα εσωτερικά εμπόδια και το ρόλο τους στην παρεμπόδιση της επαγγελματικής του εξέλιξης. Μια τέτοια συνειδητοποίηση μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής στάσης και τη δημιουργία παραγωγικών αντιλήψεων για το μέλλον.

 

Καλλιόπη Σωτηράκη
Ψυχολόγος-Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού MSc