ΣΕΒ:Πανελλαδική έρευνα για την επιχειρηματικότητα

    Από: Startup Team

 

Πηγή: www.euro2day.gr
Mε στόχο την άρση των διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, πραγματοποιεί μια μεγάλη έρευνα, με θέμα: «Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα: H Άποψη των Επιχειρήσεων», όπως αναφέρεται σε σχετίκή ανακοίνωση. 

Η έρευνα είναι πανελλαδική και θα διεξαχθεί, από τις 8 Μαρτίου 2013 έως τις 15 Απριλίου 2013, σε δείγμα 1000 επιχειρήσεων από αντιπροσωπευτικούς κλάδους της οικονομίας. Στόχος της είναι να καταγραφούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση. Η έρευνα αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ΣΕΒ, να αποτελέσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα αντικείμενο συστηματικής αξιολόγησης, καθώς ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη. 

To Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. 

Συνεχίζοντας την πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2010 από τον ΣΕΒ με την έκθεση «30 Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα», το Παρατηρητήριο, προχωρά στην επικαιροποίηση των εμποδίων που είχαν τότε αναδειχθεί από την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και στην καταγραφή και ανάλυση νέων, με σκοπό να προωθήσει την άρση τους.

Η επιχειρηματική κοινότητα έχει, ήδη, ανταποκριθεί στο αίτημα να βοηθήσει ενεργά διατυπώνοντας ουσιαστικές προτάσεις για τη βελτίωσή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς στη διαδικασία συμμετέχουν ενεργά 37 κλαδικοί και περιφερειακοί σύνδεσμοι και φορείς που εκπροσωπούν ευρύ φάσμα της.

Καινοτομία της έρευνας αποτελεί η ύπαρξη μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπουαναλύονται περισσότερες από 270 διαδικασίες, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται καθημερινά με τη δημόσια διοίκηση.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα έχουν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν με αυτή τη βάση και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και τις προτάσεις τους. Με τον τρόπο αυτόν, ο ΣΕΒ συνεισφέρει στην προσπάθεια να εντοπιστούν τα εμπόδια στη λειτουργία και στην επενδυτική δράση των επιχειρήσεων, ταυτόχρονα επιδιώκοντας μία συστηματική συνεργασία με την Πολιτεία για να λυθούν τα προβλήματα αυτά.