Δώστε bonus, κάνει καλό

    Από: Startup Team
πηγή: fortunegreece.com

Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τους στόχους τους εφαρμόζοντας πολιτικές βραχυπρόθεσμων κινήτρων (bonus) για τους εργαζομένους, σύμφωνα με έρευνα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις αποτελεί η εφαρμογή πολιτικής κινήτρων (bonus) για το προσωπικό τους, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Aon Hewitt που πραγματοποιήθηκε σε 15 ευρωπαϊκές χώρες σε δείγμα 48 πολυεθνικών εταιρειών που ακολουθούν τη συγκεκριμένη πολιτική κινήτρων.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, ποσοστό 77% των επιχειρήσεων,κατάφεραν να επιτύχουν ή ακόμα και να ξεπεράσουν τους στόχους τους εφαρμόζοντας πολιτικές βραχυπρόθεσμων κινήτρων (bonus) για τους εργαζομένους τους.

Στο πρώτο μέρος της ευρωπαϊκής έρευνας καταγράφονται τα κριτήρια ένταξης των εργαζομένων σε μία πολιτική bonus. Σε ποσοστό 32% οι εταιρείες καθορίζουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα με βάση τη βαρύτητα και τις αρμοδιότητες των ρόλων, ενώ συγχρόνως το 28% του δείγματος περιλαμβάνει όλους τους εργαζομένους του οργανισμού στην πολιτική bonus και μόνο 11% εφαρμόζουν την πολιτική αυτή μόνο σε στελέχη με διοικητικές αρμοδιότητες (managers).

Ενδιαφέρον παρουσιάζεται στους ειδικότερους τομείς που εξετάζει η έρευνα, όπως είναι οι προσδοκίες των επιχειρήσεων από την εφαρμογή συστημάτων bonus. Η ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει πως 32% των εταιρειών αποσκοπούν στην αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ενώ 21% στη βελτίωση της απόδοσης σε σχέση με τις συμπεριφορές των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα της ομαδικότητας.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των συστημάτων bonus δείχνει να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά βοήθησαν το σύνολο των εταιρειών στην επικοινωνία των εταιρικών στόχων και στην εναρμόνισή τους με τους ατομικούς στόχους κάθε εργαζομένου. Συγκεκριμένα, 40% των εταιρειών κατάφεραν να αυξήσουν τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη, ενώ σε ποσοστό 30% πέτυχαν να βελτιώσουν την απόδοση σε σχέση με τις συμπεριφορές των εργαζομένων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
fortunegreece.com