Πώς τα social media επηρεάζουν την Υγεία

    Από: Startup Team

Μερικά εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία και αριθμοί για το πώς τα Social Media ώς κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα τα ψηφιακά μέσα, έχουν επηρεάσει τον κλάδο Υγείας.

Τα social media είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και αμφιλεγόμενα θέματαMarketing στην αγορά εδώ και δεκαετίες. Πώς όμως επιδρούν στον κλάδο της υγείας; Σε μια γενιά που είναι πιο πιθανό να ψάξει πρώτα στοInternet για απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις για την υγεία και στη συνέχεια να ρωτήσει το γιατρό, τι ρόλο παίζει η χρήση των social media και των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης σε αυτή τη διαδικασία; Ας δούμε μερικά χρήσιμα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ξεκάθαρα πως η ψηφιακή εποχή έχει επηρεάσει ‘δραματικά’ την ‘Υγεία’ κατά τα τελευταία λίγα χρόνια…

(Γράφει: Νίκος Ιωσήφ, Εμπορικός Δ/της Medisyn)

1. Πάνω από το 40% των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας δηλώνει ότι οι πληροφορίες που βρήκαν μέσω της χρήσης των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης επηρεάζει τον τρόπο που ‘ασχολούνται’ με την υγεία τους
Οι επαγγελματίες υγείας έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο που πρέπει να ‘μοιράζεται’ κατά μήκος των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και θα βοηθήσει τον εξεταζόμενο σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία, προστατεύοντας από παραπλανητικές πληροφορίες. Οι διάφορες γνώμες, μη ειδικών, στα social media συχνά δεν είναι αξιόπιστες και αυτό αποτελεί κρυφή απειλή, ειδικά όταν πρόκειται για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο όπως η υγεία.

2. Ηλικίες 18 έως 24 ετών είναι περισσότερο από 2 φορές πιο πιθανό απ’ ότι ηλικίες 45-54 ετών, να χρησιμοποιούν τα social media για συζητήσεις που αφορούν την υγεία.
Από 18 έως 24 ετών είναι καθολική η υιοθέτηση των social media και των νέων μορφών επικοινωνίας. Αυτό καθιστά σημαντικό για τους επαγγελματίες υγείας να συμμετάσχουν στον ψηφιακό κόσμο και στις ψηφιακές συζητήσεις. Η μη συμμετοχή σημαίνει κίνδυνο να χαθεί η προσοχή αυτής της γενιάς, που όμως είναι η επερχόμενη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας.

3. 90% των ερωτηθέντων 18-24 ετών δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τις ιατρικές πληροφορίες που ανακαλύπτουν στα δίκτυα κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Η νέα γενιά εμπιστεύεται απολύτως την χρήση των social media. Πρέπει να αντιμετωπισθεί σαν μια νέα, διαφορετικού τύπου ευκαιρία, για να συνδεθούν οι Ιατροί και οι επαγγελματίες Υγείας μαζί της. Τα κανάλια επικοινωνίας και διάθεσης αλλάζουν και μετεξελίσσονται.

4. 31% των οργανισμών Υγείας, ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σταsocial media
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στα social media, σε ισχύ, μία ξεκάθαρη και μοναδική στρατηγική ώστε ιατρικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό να αντιλαμβάνονται από κοινού δράσεις, περιορισμούς, τρόπο έκφρασης, κα.. Η στρατηγική των social media πρέπει να τρέχει ‘ομοιόμορφα’ σε ολόκληρο τον οργανισμό.

5. 19% των κατόχων smartphone έχουν τουλάχιστον μια εφαρμογή για την υγεία στο τηλέφωνό τους. Η άσκηση, η διατροφή, το βάρος και η πρόληψη είναι οι πιο δημοφιλείς.
Αυτό οδηγεί στην ανάγκη για ψηφιακή οργάνωση Ιατρών και Οργανισμών, ακόμη και μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών που να σχετίζονται με την υγεία και να  επικεντρώνονται στην ειδικότητα τους. Σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι όλοι θα πρέπει να έχουν τη δική τους εφαρμογή, αλλά θα πρέπει να σίγουρα να έχουν μια  ισχυρή εστίαση και εξειδίκευση ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

6. Από μια πρόσφατη μελέτη, 54% των ασθενών νιώθουν πολύ άνετα με τους Ιατρούς και παρόχους Υγείας που αναζητούν συμβουλές από τις online κοινότητες για εξελιγμένες και τελευταίες μεθόδους θεραπείας.
Εάν το πλαίσιο μιας ομάδας ή ψηφιακής κοινότητας είναι υψηλής ποιότητας και επιμέλειας, τότε υπάρχει εμπιστοσύνη στην προμήθεια των πληροφοριών. Αυτό δείχνει πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το Διαδίκτυο να είναι επωφελές για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών από Ιατρούς, ακόμη και για την υγεία τους.

7. 41% των επαγγελματιών του τομέα της υγείας χρησιμοποιούν τα social media για επαγγελματική δικτύωση
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί μια μεγαλύτερη έμφαση στα οφέλη των social media. Ένα εκ των οποίων είναι η επαγγελματική ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας των ‘εργαζομένων’ στην υγεία από δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το LinkedIn.

8. 47% των πολιτών δηλώνει ότι τα social media θα επηρεάσουν την επιλογή τους για ένα συγκεκριμένο γιατρό, νοσοκομείο ή πάροχο.
Αυτή η στατιστική δείχνει ότι τα social media έχουν αντικαταστήσει εν μέρη το παραδοσιακό ‘word ofmouth’ (από στόμα σε στόμα). Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της επερχόμενης γενιάς συμπεραίνουμε ότι  είναι ήδη ένα σημαντικό κανάλι επικοινωνίας για έναν Ιατρό ή Οργανισμό στον τομέα Υγείας, που θα πρέπει να εστιάσει με σκοπό να προσελκύσει και να διατηρήσει ασθενείς. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν πλέον τα social media για να συζητήσουμε τα πάντα στη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και εναπόκειται στους Ιατρούς και τους Οργανισμούς να επιλέξουν αν ήρθε η ώρα να συντονιστούν.

9. 30% των ενηλίκων είναι πιθανό να μοιραστούν πληροφορίες για την υγεία τους σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με άλλους ασθενείς, το 47% με τους γιατρούς, το 43% με τα νοσοκομεία, το 38% με μια ασφαλιστική εταιρεία υγείας και το 32% με μια φαρμακευτική εταιρεία. Τα social media έχουν απογυμνώσει τον τρόπο που οι άνθρωποι αισθάνονται σχετικά με τη διαφάνεια και την αυθεντικότητα. Στόχο αποτελεί να οδηγηθούμε σε πιο παραγωγικές συζητήσεις και καινοτομίες στον τομέα της υγείας. Μεγάλοι οργανισμοί όπως η Mayo Clinic, έχουν αναγάγει την στρατηγική των social media ως πρωτεύουσας και καθοριστικής σημασίας.

10. 26% του συνόλου των νοσοκομείων παγκοσμίως και σχεδόν όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, συμμετέχουν ενεργά στα social media.
Θεωρείται ότι όποιος δεν χρησιμοποιεί τα social media, είναι πολύ πίσω στην καμπύλη εκμάθησης. Τα social media είναι πολύ σημαντικά για Ιατρούς και Οργανισμούς ώστε να επικοινωνούν το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον, τα επιτεύγματα τους, αλλά ακόμη και να διαχειρίζονται κρίσεις δημοσίως.

11. Τα πιο διαδεδομένα μέσα αναζητήσεις πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία είναι τα εξής: 66% ψάχνει σε μηχανές αναζήτησης (google, yahoo, κτλ..), 31% στο Wikipedia, 36% στις ιστοσελίδες των ψηφιακών περιοδικών υγείας, 27% στο Facebook, 18% στο YouTube, 18% σε blogs, 16% σε κοινότητες ασθενών, 6% χρησιμοποιήσει το Twitter και το 27% δεν χρησιμοποιεί κανένα από τα παραπάνω.
Μεγάλη πλειοψηφία των πληροφοριών για την υγεία των καταναλωτών προέρχεται πλέον από ψηφιακές πηγές ενημέρωσης.

12. Οι γονείς πλέον αναζητούν ιατρικές απαντήσεις Online. Γονείς, 37% στα social media. Μη γονείς, 25%.
Οι γονείς ανησυχούν περισσότερο για την υγεία των παιδιών τους απ’ ότι πριν από την απόκτηση παιδιών. Ως εκ τούτου, προμηθεύονται συχνά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία ενός αγαπημένου προσώπου από τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και online πηγές ενημέρωσης.

13. 60% των γιατρών λένε ότι τα social media βελτιώνουν την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς
Αυτό το στατιστικό στοιχείο είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι όλο και περισσότεροι γιατροί πλέον πιστεύουν ότι η διαφάνεια και η χρήση των social media βοηθά και αποτελεί κίνητρο στην πραγματικότητα, για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχεται στους ασθενείς.

14. 2/3 των γιατρών χρησιμοποιούν τα social media για επαγγελματικούς σκοπούς, προτιμώντας συχνά ένα ανοικτό φόρουμ, σε αντίθεση με μια κλειστή online κοινότητα
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πλειοψηφία των γιατρών επέλεξαν ένα πιο ανοιχτό φόρουμ, σε αντίθεση με τη συζήτηση για ένα συγκεκριμένο τομέα της υγείας σε μια κλειστή ψηφιακή κοινότητα. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό στατιστικό στοιχείο, επειδή τροφοδοτεί το σκεπτικό ότι ένα ορισμένο επίπεδο διαφάνειας και έκθεσης ωθούμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτιμάται από το σύνολο του κλάδου.

15. Η χρήση του YouTube αυξάνεται 119% από έτος σε έτος
Το Βίντεο μάρκετινγκ ανεβαίνει ταχύτερα στις προτιμήσεις από ό, τι άλλες μορφές περιεχομένου. Θεωρείται πιο αποτελεσματικό, αναδεικνύει ευκολότερα και γρηγορότερα το ανθρώπινο στοιχείο και είναι σε θέση να αναδείξει την αξία των εγκαταστάσεων πιο γρήγορα. Συνήθως βασίζεται σε προβολή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, συνεντεύξεις, ιστορίες ασθενών και άλλα.

16. Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών εκτιμά ότι η παγκόσμια διείσδυση των κινητών συσκευών έχει φτάσει το 91% το 2014.
Για άλλη μια φορά, ήρθε η ώρα να σκεφτούμε τις εφαρμογές ‘υγείας’ κινητών τηλεφώνων. Με την διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας να φθάνει στο υψηλότερο όλων των εποχών.  Ο καθένας πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο.

17. 28% των συνομιλιών που αφορούν την υγεία στο Facebook αφορούν θεματολογία που σχετίζεται με προσωπικά θέματα υγεία. Το 27% των ανθρώπων που σχολιάζουν, καταθέτει προσωπικές εμπειρίες και ενημερώνει για νέες εξελίξεις
Αυτή η στατιστική υποστηρίζει και αναδεικνύει σημαντικές χρήσεις του Facebook που σχετίζονται με την υγεία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διεισδύσει πλέον βαθιά στην κοινωνία μας και έχουν γίνει ένας τόπος όπου μοιραζόμαστε εμπειρίες και παρέχουμε υποστήριξη στους άλλους. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που εξηγούν γιατί τόσοι πολλοί εμπιστεύονται τις πληροφορίες που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την Υγεία. Οι άνθρωποί καθημερινά αποδέχονται ολοένα και περισσότερο τα social media ως μέρος της καθημερινής τους ζωής. Είναι καιρός, Ιατροί και μονάδες υγείας να ενσωματώσουν αυτό το μέσο μάρκετινγκ ως κομμάτι της επαγγελματικής τους κουλτούρας.

18. 60% των χρηστών των social media είναι το πιο πιθανό να εμπιστεύονται αναρτήσεις θέσεων που προέρχονται από Ιατρούς παρά από οποιαδήποτε άλλη online πηγή η κοινότητα
Οι γιατροί ως σεβαστά μέλη της κοινωνίας είναι επίσης πολύ σεβαστοί για τις απόψεις τους, όταν αυτές μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος να ωθήσει τους Ιατρούς και τους επαγγελματίες Υγείας να χρησιμοποιούν ενεργά τα social media για να συζητούν θέματα υγείας.

19. Η Mayo Clinic αύξησε θεαματικά την αποδοχή της όταν άρχισε να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα για την ανάγκη να ενισχυθεί η εμβέλεια των μηνυμάτων ενός οργανισμού η ενός Ιατρού με την χρήση των social media. Η Mayo Clinic  κατάφερε να μεγαλώσει σημαντικά την αποδοχή της με την αποτελεσματική χρήση των social media μοιραζόμενη ιατρική πληροφόρηση και περιεχόμενο με το κοινό της.

20. 49% των ερωτηθέντων αναμένουν απάντηση από τον γιατρό τους όταν ζητούν ένα ραντεβού ή ερωτούν για προσωπικά θέματα υγείας μέσω social media, μέσα σε λίγες ώρες.
Αυτό είναι ένα εκπληκτικό στατιστικό στοιχείο, λόγω του πόσοι άνθρωποι νιώθουν άνετα να επικοινωνούν ψηφιακά με το γιατρό τους καθώς και το πόσο γρήγορα αναμένουν το γιατρό τους για να ανταποκριθεί στα προσωπικά τους αιτήματα. Αυτό είναι ένα σημάδι που λέει ότι τα social mediaαλλάζουν σταδιακά τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ Ιατρού ή Παρόχου υπηρεσιών Υγείας και ασθενή.

21. 40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στοιχεία που βρέθηκαν στα social media επηρέασαν τον τρόπο που κάποιος αντιμετώπισε με μια χρόνια πάθηση, την άποψή τους για τη διατροφή και την άσκηση και την επιλογή τους για ιατρό.
Οι γνώμες και οι απόψεις των ανθρώπων στους κοινωνικούς μας κύκλους συνεχώς επηρεάζουν τις αποφάσεις μας, ακόμη και όταν πρόκειται για θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το γεγονός αυτό και με τη χρήση κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης να διασφαλίσουν ότι έχουν γίνει μέρος της διαδικασίας διαμόρφωσης γνώμης για τις επιλογές ‘υγείας’ ενός ατόμου.

22. Έρευνες αποκλειστικά για την Ελλάδα υποδεικνύουν τα παρακάτω:

-8 στους 10 Έλληνες χρήστες Internet δηλώνουν* ότι χρησιμοποιούν το Internet για να συλλέξουν πληροφορίες ιατρικού περιεχομένου

-1 στους 2 Έλληνες χρήστες Internet δηλώνουν* ότι προτιμούν να επισκεφθούν ιατρό που έχει ενεργή συμμετοχή στο Διαδίκτυο, γιατί τον «νιώθουν πάντα δίπλα τους»

-Η αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών είναι η 3η δημοφιλέστερη ενέργεια που κάνουμε online

-Παρ’ όλη την τεράστια ζήτηση για πληροφορίες ιατρικού περιεχομένου από τους πολίτες, μόνο το 7% των Ελλήνων ιατρών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί συχνά το Internet για να ενημερώσει τους πολίτες για θέματα της ειδικότητάς του.