Η σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα που συμβάλει ουσιαστικά στην διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.

Τα στελέχη που το απαρτίζουν, θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν το δύσκολο ρόλο.

Η ορθά δομημένη οργάνωση ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης είναι διαδικασία πολύπλοκη, που απαιτεί ευρύ φάσμα σταθερών και λεπτών ενεργειών.

Η θέση της Γραμματέως Διοίκησης είναι η θέση κλειδί για κάθε επιχείρηση καθώς επιτελεί καθοριστικό ρόλο τόσο στην οργάνωση όσο και στην εικόνα της επιχείρησης.

Η Γραμματέας Διοίκησης (Executive Secretary) πρέπει να έχει γενικότερη γνώση όλων των τομέων της επιχείρησης και του εξοπλισμού της. Πρέπει να γνωρίζει τις εργασίες, τις δυνατότητες και τις εφαρμογές του office automation.

Η Γραμματέας Διοίκησης είναι η εξειδικευμένη επαγγελματίας, ικανή να διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, να συντάσσει εμπορικές επιστολές – έγγραφα – εκθέσεις – αναφορές, να ταξινομεί και να αρχειοθετεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, ν’ ασκεί διοικητικά καθήκοντα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϊστάμενου της, να θέτει προτεραιότητες σε θέματα, να συμμετέχει στην επίλυση κρίσιμων για την εταιρία θεμάτων, ν’ αναλαμβάνει αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε καταστάσεις κρίσεων, να φροντίζει για τις Δημόσιες Σχέσεις του γραφείου, να διαχειρίζεται αποθέματα υλικών, να προετοιμάζει – συντονίζει – παρακολουθεί – υλοποιεί προγράμματα δραστηριοτήτων του προϊσταμένου της.

Μια επιτυχημένη γραμματέας Διοίκησης θα πρέπει:

  • Nα οργανώνει άριστα την εργασία της.
  • Να μπορεί να προσαρμόζεται στην εργασία και στους ρυθμούς που απαιτεί το εργασιακό περιβάλλον.
  • Να έχει Αυτοπεποίθηση, Αυτογνωσία και Αυτοεκτίμηση.
  • Να έχει Σύνεση, Σοβαρότητα, Υπευθυνότητα και Επαγγελματισμό.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr